Strona główna Polityka Koniec Straży Miejskiej

Koniec Straży Miejskiej

35

10 głosami za przy ośmiu sprzeciwu Rada Miejska w Strzegomiu podczas nadzwyczajnej sesji zadecydowała o likwidacji Straży Miejskiej. Formacja, którą tworzy 9 funkcjonariuszy, za rok obchodziłaby 20-lecie istnienia. Jej rozwiązania domagało się 400 mieszkańców.

To właśnie mieszkańcy skorzystali z możliwości wniesienia obywatelskiego projektu pod obrady, dając tym samym wyraz niezadowolenia z funkcjonowania jednostki. Nie pomogła negatywna opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który stwierdził, że likwidacja obniży poziom bezpieczeństwa w mieście i na terenie gminy. Zgodnie z zapisem przyjętej większością głosów uchwały Straż Miejska w Strzegomiu zakończy działalność 31 marca 2013 roku. Nie oznacza to jednak ani przepadku majątku, ani utraty miejsc pracy przez strażników. Burmistrz Zbigniew Suchyta zadecydował o włączeniu formacji w struktury Urzędu Miejskiego.

Podobną decyzję po niedawnej likwidacji Straży Miejskiej podjęły władze Świeradowa Zdrój. Kilka lat temu jednostkę zlikwidował także Żarów, jednak tam nie włączono jej do struktur magistratu.

W powiecie świdnickim Straż Miejska działa w Świdnicy i Świebodzicach.

Stanowisko burmistrza Strzegomia w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej Gminy Strzegom

Szanowni Państwo!

Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej Gminy Strzegom wpłynął do Burmistrza Strzegomia  w dn. 14 września 2012 r. Pod wnioskiem podpisało się 400 mieszkańców gminy, z tego 291 podpisów spełniało wymogi formalne. Przygotowując projekt uchwały zgodnie ze wszystkimi procedurami dokonałem oceny pracy straży, wziąłem pod uwagę spływające do mnie krytyczne wypowiedzi mieszkańców na temat tej jednostki budżetowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 10 – osobowym zespole Straży Miejskiej Gminy Strzegom nie było współpracy i istniały wewnętrzne podziały. Wielokrotnie podejmowałem inicjatywy usprawnienia pracy i poprawy atmosfery w tej jednostce. Zakup samochodu, czy poprawa warunków lokalowych miały temu sprzyjać.

Kilkakrotne rozmowy z komendantem i strażnikami nie przynosiły oczekiwanych efektów. Biorąc pod uwagę wniosek wyborców, powyższą sytuację, analizę i ocenę pracy Straży Miejskiej w Strzegomiu uznałem przygotowanie projektu uchwały za zasadne. Projekt został przekazany do Rady Miejskiej 16 listopada 2012 r. i od tego dnia Rada rozpoczęła pracę nad projektem. Posiedzenia w tym temacie odbyły wszystkie komisje Rady.

Podjęcie przez Radę Miejską tej uchwały w dn. 12.12.2012 r.  to bardzo ważna decyzja. Jako wykonawca decyzji  Rady pragnę zapewnić,  że mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ mam przygotowane rozwiązania. W obecnym kształcie Straż Miejska będzie funkcjonować i realizować swoje zadania do 31 marca 2013r.

Po konsultacjach z radnymi Rady Miejskiej przedstawię nowy kształt działania straży jako wydziału w strukturze Urzędu Miejskiego, tak jak to zrobił  prezydent Wałbrzycha. Informacje o tym, ilu będzie pracowników, jaki będzie zakres działania, jak będą pracować – jeżeli chodzi o dni pracy – przedstawię w zarządzeniu, organizującym nowy  wydział Urzędu Miejskiego. Jeśli  chodzi o zatrudnienie będą brani pod uwagę także obecnie pracujący strażnicy. Na stanowisko naczelnika chciałbym w drodze konkursu przyjąć  osobę, która ukończyła studia prawnicze.  Naczelnik będzie miał wpływ na dobór kadry. Ważnym aspektem doboru będzie fakt, by  strażnicy służyli  mieszkańcom, a nie politykowali.

 

Zbigniew Suchyta

Burmistrz Strzegomia