Strona główna Polityka Jakie opłaty za śmieci?

Jakie opłaty za śmieci?

2

Mieszkańcy Świdnicy najprawdopodobniej już w najbliższy piątek będą wiedzieli, ile w przyszłym roku zapłacą za wywóz śmieci. Rada Miejska ma przyjąć kolejny pakiet uchwał w sprawie gospodarowania odpadami, w tym tej, dotyczącej metody ustalania opłat i stawki.

Od sierpnia Świdnica przygotowuje się, jak wszystkie gminy w Polsce, do wprowadzenia w życie tzw. ustawy śmieciowej, która to wprowadza obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami właśnie na gminy. Od początku ustawa nazywana jest bublem, została także oprotestowana. Część samorządów, w tym Strzegom, zwróciła się o przesunięcie terminu wprowadzenia zmian. Zareagował już Senat RP, który przygotował nowelizację.

Zgodnie z ustawą, to gmina będzie całkowicie odpowiedzialna za odbiór i wywóz śmieci. Przepisy nakładają dodatkowe, trudne do spełnienia i kosztowne wymagania, dotyczące m.in. segregacji i utylizacji. Jest pewne, co pokazuje przykład samorządów, które już przyjęły uchwały o stawkach, że mieszkańcy zapłacą znacznie więcej. W powiecie świdnickim pierwsze decyzję podjęły Świebodzice. Tam opłata od 1 osoby za śmieci posegregowane będzie wynosiła 12,92 zł, a za zmieszane aż 24,63.

Świdnica stoi jeszcze przed wyborem metody naliczania opłaty. Są trzy możliwości: od zużycia wody, od osoby i od powierzchni mieszkania. Trzeba także ustalić stawki dla firm i instytucji użyteczności publicznej. Władze miasta przed sesją planują zorganizować specjalną konferencje prasową.

Sesja, na której powinny zapaść rozstrzygnięcia, rozpocznie się 21 grudnia o godzinie 11.00 w sali narad świdnickiego USC.

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku XXIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata
  2013-2033 – (proj. uchwały – zał. nr 1).
 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok – (proj. uchwały – zał. nr 1).
 7. System gospodarowania odpadami komunalnymi w Świdnicy – (zał. nr 1, proj. XXIII/: 3, 4, 5, 6).
 8. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej
  w Świdnicy w zakresie „Kadry, budżet, celowość i zasadność wydawanych środków
  w latach 2010-2011”
  , dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
  w Świdnicy.
 9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli w Młodzieżowym Domu Kultury
  w Świdnicy w zakresie „Kadry, budżet i zasadność rozdzielanych środków na poszczególne sekcje w latach 2010-2011”, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy.
 10. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXIII/: 1, 2, 7-9).
 11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 30.11.2012 r.
 12. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 13. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 14. Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Uwaga ! 

 • Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
 • W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).Wykaz projektów uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej

 

 • W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

 

 • W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2013 rok.

XXIII/1. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy
Długiej 6 w Świdnicy.

XXIII/2. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – stoiska handlowego w Miejskim Domu Handlowym przy placu Grunwaldzkim 12 w Świdnicy.

XXIII/3. Zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

XXIII/4. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XXIII/5. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica.

XXIII/6. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 XXIII/7. W sprawie zmiany budżetu.

XXIII/8. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

 XXIII/9. W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

 

Poprzedni artykuł„Jula” świętowała urodziny
Następny artykułTrzy zdarzenia na łączniku