Strona główna Wydarzenia Co dają międzynarodowe spotkania?

Co dają międzynarodowe spotkania?

0

Już w najbliższy poniedziałek w Krzyżowej rozpocznie się polsko-niemiecka konferencja na rzecz promowania edukacji nieformalnej „Kompetencja międzykulturowa – kompetencja kluczowa”. Uczestnicy rozmawiać będą między innymi o perspektywach międzynarodowej pracy z młodzieżą.

–  Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki  badań dotyczące długofalowych  efektów międzynarodowych spotkań młodzieży – mówi Daniel Bodył, koordynator projektu. – Będziemy także poruszać temat budowania uznania i akceptacji dla edukacji nieformalnej  i  jej  roli  w  rozwijaniu u młodzieży kompetencji potrzebnych na rynku pracy.

Ważnym punktem konferencji będzie także analiza szans oraz wyzwań stojących przed  edukacją nieformalną w kontekście  zbliżającego się w UE nowego okresu finansowania 2014-2020.

– Cieszymy się, że na naszą konferencję zaproszenie przyjęli wybitni specjaliści. Gościć będziemy między innymi prof. Alexandra Thomasa z Uniwersytet w Ratyzbonie, prof. dr hab. Pawła Boskiego ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz prof. dr Sławomir Magala z Uniwersytet Erazma w Rotterdamie.

 

Współorganizatorem konferencji jest Urząd Miasta Świdnica, a Partnerami: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Europejski Dom Kształcenia i Spotkań Młodzieży w Weimarze, IJAB (Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.) oraz Dolnośląska Rada Młodzieży.

Finansowania projektu podjęli się: Ministerstwo RFN do Spraw Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży oraz Urząd Miasta Świdnica.

 

Istnieje możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w wykładach. Szczegółowy program konferencji można znaleźć na www.krzyzowa.org.pl