Strona główna Kultura Ksiądz Bagiński Honorowym Obywatelem

Ksiądz Bagiński Honorowym Obywatelem

53

Świdniccy radni niemal jednogłośnie przyjęli projekt uchwały, na mocy której wieloletni proboszcz katedry został Honorowym Obywatelem Miasta. Wniosek o nadanie tytułu złożyło aż 21 radnych.

Ks. Jan Bagiński jest siódmym Honorowym Obywatelem Świdnicy. Pierwszy tytuł w 2002 roku otrzymał Claus Wilhelm Hoffmann- były burmistrzowi Biberach (Niemcy). W tym gronie są także ks. Kazimierz Jandziszak, Roman Pasyk, Dorota Świeniewicz, biskup Ignacy Dec i Stanisław Kotełko.

Uzasadnienie kandydatury ks. Jana Bagińskiego:

Ksiądz Prałat Jan Bagiński jest postacią ważną dla kulturowej i społecznej tożsamości Świdnicy oraz wszystkich świdniczan wyznania katolickiego. Jego wpływ na Życie publiczne obejmuje również osoby nie będące katolikami. Jest ambasadorem dobrej woli i ekumenicznego dialogu. Od 25 czerwca 1995 roku do 30 czerwca 2012 roku był proboszczem parafii pw. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy, Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej w Świdnicy oraz dziekanem Dekanatu Świdnica Śląska-Wschód.

Patrząc na 17 lat posługi wśród świdniczan księdza Jana Bagińskiego nie trudno dostrzec, jak wielką wartość maja słowa księdza biskupa Jana Chrapka: ,,Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie”. Ślady pracy księdza Prałata dostrzegamy patrząc na chlubę Świdnicy —

Katedrę Świdnicką, której ksiądz otoczył wielką troska. Ksiądz Prałat Jan Bagiński po przejęciu parafii rozpoczął bowiem intensywne prace remontowe w Katedrze Świdnickiej.

Rewaloryzacja i remont zabytkowej katedry to wiele lat trudnej pracy organizacyjnej, pozyskiwania parafian, władz lokalnych i państwowych, darczyńców oraz niebagatelnych środków dla rozpoczęcia i kontynuacji tego dzieła. Za ratowanie zabytków Ministerstwo Kultury przyznało mu Złotą Odznakę.

Działalność Prałata Jana Bagińskiego nie sposób ograniczyć tylko do służby Kościołowi. Na szczególne uznanie zasługuje wierność zasadom i odwaga w głoszeniu poglądów, patriotyzm i troska o los naszej Małej Ojczyzny oraz ofiarna służba każdemu człowiekowi.

Z pokorą i głębokim zrozumieniem swego posłannictwa ksiądz Prałat zabiega o to, by wszystkie, zwłaszcza te bolesne zjawiska życia społecznego, znalazły swoje właściwe rozwiązanie. Należy uznać go za uczestnika dzieła Jana Pawła II – misji, która była wytrwała praca na rzecz budowy ekumenicznego, ponadnarodowego porozumienia ludzi różnych narodowości i kultur.

Ksiądz Jan Bagiński jest kapłanem, który dba o uniwersalne ludzkie wartości, otacza duszpasterską troską świdniczan oraz liczne rzesze przybywających do miasta pielgrzymów. Świdnica współpracuje z miastami partnerskimi już ponad 20 lat wzbogacając życie lokalnej

społeczności. Ksiądz Jan Bagiński, który z radością otwierał drzwi  na międzynarodowe inicjatywy, ma w tym swój udział. Dzięki jego zaangażowaniu, udało się nawiązać trwale przyjaźnie z Niemcami, Anglikami, Czechami, Litwinami i Katedra była miejscem wielu imprez kulturalnych: koncertowały tu zespoły, odbywały się wystawy, zbiórki ofiar na ratowanie polskich  mogił na Kresach. Świdniczanie wspólnie z delegacjami z miast partnerskich uczestniczyli w wielu nabożeństwach modląc się o pokój na świecie i jedność chrześcijan. Dzięki duszpasterskiej pracy i postawie księdza Jana Bagińskiego w ciągu 17 lat jego posługi Proboszcza, mogliśmy uczestniczyć w niezwykle ważnych dla Polaków obchodach, patriotycznych uroczystościach i innych ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w Katedrze Świdnickiej.

Od 2006 r. jest inicjatorem i współorganizatorem corocznych Dni Papieskich w Świdnicy. Za swoją działalność w dziedzinie kultury, jej upowszechnianie i ochronę w 2001 r. ksiądz Jan Bagiński otrzymał nagrodę ustanowioną przez Radę Miasta. Natomiast za pracę charytatywną na rzecz dzieci otrzymał statuetkę Dziecięcej Nagrody SERCA.

Bogactwem naszego miasta są jego mieszkańcy, ludzie otwarci na dobre pomysły, służące lokalnej społeczności. Ksiądz Jan Bagiński jest zasłużonym mieszkańcem naszego miasta, człowiekiem wielkiego serca i dla wielu z nas wzorem do naśladowania.

 

 

 

Poprzedni artykułWalka z własnymi słabościami podczas Poznańskiego Maratonu
Następny artykułPomóż dzieciom w nauce