Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Więcej na przydomowe oczyszczalnie

Więcej na przydomowe oczyszczalnie

3

Od 2 do 2,5 tysiąca złotych wyższą dotację dostaną mieszkańcy podświdnickich miejscowości, którzy zainwestują w ekologię. Rada Gminy Świdnica zwiększyła wysokość dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni.

Już w grudniu 2011 roku w budżecie zabezpieczone zostały środki na dotacje do oczyszczalni. Do tej pory wnioski złożyło 56 osób. 5 już otrzymało dotacje. W sumie do wykorzystania jest 350 tysięcy złotych. Zmiana wysokości wsparcia ma zachęcić kolejne osoby do montażu urządzeń, które można instalować w miejscowościach bez zbiorowej kanalizacji. Dotychczas można było otrzymać od 4 do 5 tysięcy złotych. Teraz jest znacznie więcej.

Dotacja dla jednego przedsięwzięcia może być udzielana do wysokości:

1. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby jednej nieruchomości – 80% kosztów, nie więcej jednak niż 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),

2. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości, stanowiących własność różnych osób – 80% kosztów, nie więcej jednak niż 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych),

3. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stanowiącym  współwłasność  różnych  osób  –  80%  kosztów,  nie  więcej  jednak  niż  7 500,00  zł  (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) pod warunkiem podłączenia wszystkich lokali do przydomowej oczyszczalni ścieków.”

opr. red.