Strona główna Temat dnia Szansa dla bezrobotnych

Szansa dla bezrobotnych

2

Prawie 150 osób ma szansę na zdobycie nowych kwalifikacji i stażów w ramach dwóch programów, na które Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał 1,5 miliona złotych dofinansowania. Propozycja skierowana jest nie tylko do długotrwale bezrobotnych po 50 roku życia, ale także do młodych, aktywnych ludzi.

„Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 30 roku życia”, na który pozyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość programu: 1.083.200,00 zł.

Okres realizacji: od września 2012 r. do grudnia 2012 r.

Grupa docelowa: 121 osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy.

Wsparcie w ramach projektu:

staże – 71 osób,

szkolenie – 10 osób,

zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 25 osób,

przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 15 osób.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5: – staże – pok. 8, tel. 74/8561808, – szkolenia – pok. 4, tel. 74/8561811, – doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – pok. 19, tel. 74/8561827, – przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – pok. 15, tel. 74/ 8561821

„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi (w tym współfinansowane z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EFG)”, na który pozyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość programu: 374.600,00 zł.

Okres realizacji: od lipca 2012 r. do grudnia 2012 r.

Grupa docelowa: program skierowany jest do 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– do 25 roku życia, – długotrwale bezrobotnych, – powyżej 50 roku życia, – niepełnosprawnych.

Wsparcie w ramach projektu:

Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksowym wsparciem w postaci indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, szkolenia „Przepisy oraz procedury związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej”, po ukończeniu którego otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 15, tel.74/8561821

Poprzedni artykułFestiwal zdrowia na świdnickim Rynku
Następny artykułBrytyjka Sophie How najlepsza w Morawie