Strona główna Temat dnia Świdnicki Imprezownik

Świdnicki Imprezownik

0

Końcówka lata nie rozpieszcza nas pogodą, ale weekend to rzecz święta i każdy, kto go zmarnuje na bezproduktywne leniuchowanie – poważnie zgrzeszy. Oczywiście, chwila wytchnienia również jest niezbędna dla naszych akumulatorów, które będą nas zasilać w szkolnym i roboczym tygodniu. Dobrze jest jednak korzystać z różnych źródeł energii, żeby nie popaść w rutynę. Ten weekend, choć bez fajerwerków, zapowiada się całkiem smakowicie.

 

Nazwa: VI Świdnickie Targi Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej

Miejsce: Rynek, Świdnica

Data i godzina: 14.-15.09.2012r., godz. 9:00 – 18:00

Zioła, wypiekane zgodnie z tradycyjną recepturą pieczywo, konfitury, przetwory owocowo-warzywne, wśród nich produkty leśne, wyroby wędliniarskie- to wszystko będzie można skosztować i zakupić na świdnickim Rynku. Żywność będzie ekologiczna, bez konserwantów i sztucznych dodatków a prezentowane przetwory to perły wśród naturalnych produktów regionalnych, często uhonorowane nagrodami. Wielka, wspaniała wyżerka, po której nie będzie wyrzutów sumienia.

***

Nazwa: XXV Dni Fotografii w Świdnicy

Miejsce: Obiekty na terenie Świdnicy, m.in. Teatr, Rynek 43, Galeria 44

Data: 14.-16.09.2012r.

Kilkanaście wystaw, warsztaty fotograficzne, pokaz mody i spotkania autorskie. Od piątku przez trzy dni swoje święto w Świdnicy obchodzić będzie fotografia. Więcej szczegółów znajdziesz tu.

***

Nazwa: X Regaty „Książęcy Szkwał 2012”

Data: 14.-15.09.2012r., start regat – 15.09., godzina 10:00

Miejsce: jezioro w Sławie

Wszystkich miłośników żeglarstwa, którzy chcę dopingować zawodników tegorocznych regat, zapraszamy do Sławy.  Załogi będą walczyć o Puchar Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w klasie OMEGA w systemie przesiadkowym. Tegorocznymi organizatorami regat są ponownie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” przy współpracy Świdnickiego Klubu Żeglarskiego „Qbryg”.

***

Nazwa: Królowa Śniegu, II Premiera Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego

Data i godzina: 15.09.2012r., godz. 19:00

Miejsce: Ujeżdżalnia Stada Ogierów Książ, ul. Jeździecka 1, Wałbrzych

Wstęp: Szczegółowy cennik znajdziesz tu.

Królowa Śniegu po­wstała w 1844 roku i na tle in­nych utworów Andersena jest ba­śnią szcze­gólną – nie jest in­spi­ro­wana folk­lorem. Jednym z tropów, które wy­zna­czają jej in­ter­pre­tację są słowa sa­mego Andersena, który w swojej au­to­bio­grafii mówił, że każda na­pi­sana przez niego po­stać miała od­po­wiednik w re­alnym świecie. Zderzenie baśni z kon­kret­no­ścią prze­strzeni, po­staci i sy­tu­acji sce­nicznej sprawia, ze Królowa Śniegu prze­staje być tylko opowieścią/baśnią o doj­rze­waniu Kaja i Gerdy. W tej próbie re­ne­go­cjacji ga­tunku wy­brzmie­wają nowe ele­menty. Z jednej strony wspól­nota ba­daczy: zbu­do­wane w ak­tor­skich im­pro­wi­za­cjach po­staci po­lar­ników za­miesz­ku­ją­cych stację na Antarktydzie – po­staci o rysie pa­ra­do­ku­men­talnym. Z dru­giej strony Kaj i Gerda: już nie dzieci, ale do­rośli lu­dzie poza ową wspól­notą. I jeszcze ta­jem­nica, ta­jem­nica wspól­noty przy­na­leżnej do kon­kret­nego miejsca. Dzięki za­biegom in­ter­pre­ta­cyjnym i po­przez zde­rzenie ba­śnio­wego ję­zyka z kon­kretną prze­strzenią (kryta ujeż­dżalnia Stada Książ) Królowa Śniegu w re­ży­serii Michała Borczucha ma szansę stać się nową opo­wie­ścią, nową baśnią. [Opis Teatru Dramatycznego]

 

Poprzedni artykułWalczą o Puchar Premiera Donalda Tuska
Następny artykułCiężki wyjazd do Żar