Strona główna Temat dnia Ponad 800 tysięcy na remonty

Ponad 800 tysięcy na remonty

2

18 budynków odzyska blask. Wspólnoty mieszkaniowe z Żarowa wspólnie z miastem pozyskały dofinansowanie, dzięki któremu będzie można wymienić stare instalacje, dachy i wyremontować elewacje. ¼ środków mieszkańcy i samorząd wyłożą z własnych budżetów.

Inwestycja pochłonie 1 283 804,37 złotych, z czego dofinansowanie to ponad 829 109,21 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – To wielki sukces, że udało się pozyskać tak duże pieniądze dla naszego miasta. Radość jest tym większa, bo wiem, że żmudna praca nad przygotowaniem potrzebnej dokumentacji została doceniona – mówi Anita Juralewicz z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Żarowie. – Dzięki dofinansowaniu szesnaście wspólnot mieszkaniowych oraz jeden budynek gminny z terenu miasta Żarów otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów.” Tak dokładnie nazywa się projekt, który znalazł się na liście projektów rekomendowanych do realizacji.

Remonty dachów, elewacje, roboty demontażowe i malarskie, ocieplenia budynków, dobudowy przewodów kominowych, wymiany instalacji elektrycznych, przemurowywania kominów to tylko niektóre zadania, jakie wykonane zostaną w ramach tego projektu. – Dzięki żarowskiemu samorządowi, dużej pracy pana burmistrza Leszka Michalaka, który zabiegał o przychylne spojrzenie na projekt u  marszałka i innych zaangażowanych osób Żarów stanie się miastem bardziej estetycznym i bezpiecznym. Cieszę się, że zapłata za naszą pracę jest tak duża – wyjaśnia zarządca Andrzej Wojciechowski.

Magdalena Pawlik UM Żarów

Opr. red.