Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Drogi do remontu

Drogi do remontu

1

Trzy  drogi gminne w Grodziszczu, Pszennie i Burkatowie już niebawem zyskają nową nawierzchnię. Łączny koszt inwestycji wyniesie 1,89 mln zł. Na przebudowę dwóch dróg w Grodziszczu i Burkatowie gmina Świdnica otrzyma 488 tys. zł dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – informuje Janusz Waligóra, rzecznik prasowy UG Świdnica.

 

Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Pszennie obejmować będzie odcinek o długości ok. 243 mb.  Szacowany koszt inwestycji wyniesie ok. 104,4 tys. zł. i w całości zostanie sfinansowany z budżetu gminy.

 – Nowa nawierzchnia to przede wszystkim większe bezpieczeństwo dla użytkowników, którzy każdego dnia dojeżdżają do centrum oświatowego w Pszennie. Po zakończeniu prac budowlanych, które planowane są na II połowę października br. nastąpi zmiana organizacji ruchu wokół budynku gimnazjum w Pszenniemówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodziszczu obejmować będzie odcinek o długości ok. 1500 m. Prace inwestycyjne dotyczyć będą m.in. rozbiórki istniejącej nawierzchni, montaż kanalizacji deszczowej, budowę studni rewizyjnych, wykonanie poboczy, przepustów wraz z przebudową rowów i wykonanie nawierzchni drogowych. Łączny koszt planowanych prac wyniesie 975,6 tys. zł., w tym 248 tys. zł stanowić będzie środki finansowe z FOGR-u.

Również do października br. planowane jest zakończenie prac związanych z przebudową drogi w Burkatowie. Inwestycja realizowana będzie w II etapach, których zakończenie planowane jest w listopadzie 2012 r. W ramach przebudowy wykonane zostaną nowe przepusty betonowe wraz ze ściankami czołowymi, wykonanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, a także utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. Podobnie jak w przypadku drogi w Grodziszczu inwestycja zostanie dofinansowana ze środków FOGR-u w kwocie 240 tys. zł. a jej łączny koszt wyniesie ponad 811 tys zł.

 

Poprzedni artykułKolejna zbiórka elektrośmieci
Następny artykułDokument w plenerze