Strona główna Wydarzenia Odszedł na wieczną wartę

Odszedł na wieczną wartę

2

Z żalem i smutkiem żegnamy Ś.P. Władysława Supronia, bohatera walk za Ojczyznę, odznaczonego Krzyżem Komandorskim, niezwykle odważnego i prawego człowieka. Pan Władysław Suproń był jednym z tzw. Żołnierzy Wyklętych – mianem tym określa się żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944-1963. Przez wiele lat historia głucho o nich milczała i dopiero kilka lat temu przywrócono im należną cześć i miejsce w dziejach walk o niepodległość Polski.

Pan Władysław przez całe swoje życie kierował się uczciwością, honorem i wiernością ideałom takim jak Ojczyzna, obowiązek wobec kraju. Za przynależność do AK oraz organizacji WiN (Wolność i Niezawisłość) był więziony i torturowany przez 10 lat, wydano na niego wielokrotny wyrok śmierci, ostatecznie zamieniony na dożywocie. Później całą rodzinę prześladowała SB. Dopiero w 1992 roku doszło do pełnej rehabilitacji pana Władysława Supronia. Przywrócono mu wszystkie odebrane wcześniej uprawnienia oraz stopień wojskowy.

W 2008 roku Prezydent RP Lech Kaczyński nadał Panu Władysławowi jedno z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenie odznaczenia odbyła się w ratuszu miejskim.

“Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje…”

Rodzinie i bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia i otuchy.

Bogdan Kożuchowicz

Burmistrz Miasta Świebodzice