Nowa szansa dla bezrobotnych

  6

  Bezrobotni z powiatu świdnickiego, którzy od dawna nie mogą znaleźć pracy, mają nową szansę. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 2.749.442,19 zł unijnej dotacji na realizację zakrojonego na szeroką skalę projektu pod nazwą „Aktywny powrót”.

  Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanychw Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, spełniających następujące kryteria grupy docelowej: w wieku 50-64 lata, długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na wsi, niepełnosprawnych, kobiet samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia, osób posiadających specyficzne kwalifikacje zawodowe, na które co najmniej od roku brakuje ofert pracy, absolwentów, osób w wieku 15-24 lata.

  Uczestnicy  otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej oraz 6 miesięcznego stażu.

  Za okres uczestnictwa w stażu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 1.100,00 zł. netto za pełny miesiąc. Dodatkowo opłacane będą składki na ubezpieczenie społeczne.

  Ogłoszenie o naborze uczestników oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny powrót” zostaną zamieszczone w dniu 1 września br. na stronie www.praca.swidnica.pl

  Poprzedni artykułRusza festiwal, ruch zmieniony
  Następny artykułWkrótce przeprowadzka