Aquapark. Został jeden zainteresowany budową

  12

  Tylko jedno konsorcjum rozmawia o budowie świdnickiego aquaparku. Do negocjacji nie przystąpiło konsorcjum – KORNAS DEVELOPMENT Sp. z o.o. (Kołobrzeg) wraz z firmą ORAVING s.r.o. (Słowacja). Ostatnia nadzieja w grupie AQUACO 2 Sp. z o.o. wraz z WROBIS S.A. (Wrocław) i ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. (Hiszpania).

  Przymiarki do budowy szacowanego na ponad 50 milionów wodnego parku trwają już ponad rok od wyłonienia instytucji kredytującej przedsięwzięcie. Dwa przetargi zostały unieważnione. W trzecim podejściu Inwestycje Świdnickie zdecydowały się na partnerstwo publiczno-prywatne, które polega na współpracy pomiędzy podmiotem publicznym (np. miastem lub spółką miejską), a prywatną firmą w ramach budowy obiektu użyteczności publicznej, gdzie obie strony wspólnie ponoszą koszty inwestycji i dzielą się ryzykiem ekonomicznym związanym z budową, zarządzaniem i eksploatacją obiektu. Wybór partnera prywatnego, zgodnie z prawem zamówień publicznych, przebiega w trybie dialogu konkurencyjnego. Negocjacje dotyczą przede wszystkim kształtu przyszłej współpracy, poziomu finansowania oraz zasad zarządzania obiektem po wybudowaniu. Przeprowadzono już pierwszą turę rozmów, kolejne są wyznaczone na 7 i 21 sierpnia. Po zakończeniu negocjacji rozpocznie się część przetargowa. Będzie w niej mogła brać tylko ta firma, która uczestniczyła w negocjacjach, a więc AQUACO 2 Sp. z o.o. wraz z WROBIS S.A.  i ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

  Drugi z oferentów nie został dopuszczony do rozmów ze względu na błędy formalne, które pojawiły się w dokumentach. Firmy w wymaganym terminie nie złożyły poprawek.

  Formuła dialogu konkurencyjnego nie jest ograniczona w przepisach żadnymi terminami. Trudno więc przewidywać nawet przybliżoną datę rozstrzygnięcia procedury i ostatecznego ogłoszenia, czy jest wykonawca, czy tez go nie ma.

  Świdnicki park wodny ma powstać na terenach odkupionych przez miasto od działkowców przy ulicy Śląskiej. Od dawna gotowy jest projekt. Decyzja Rady Miejskiej zostało zabezpieczone poręczenie kredytu dla spółki Inwestycje Świdnickie w wysokości 84 mln złotych (kapitał wraz z odsetkami).

  asz

  Poprzedni artykułSkatepark od października
  Następny artykułZwycięzca filmu o Świdnicy wyłoniony