Place zabaw skontrolowane

    8

    Straż Miejska w Świdnicy przeprowadziła kontrolę wybranych placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Świdnicy. W dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

    W związku z trwającym okresem wakacyjno-urlopowym place zabaw będą coraz częściej odwiedzane przez dzieci. Dla strażników miejskich najważniejsza jest bezpieczna zabawa najmłodszych na tego typu obiektach. – Zdarza się, że na place zabaw przychodzą osoby dorosłe, a ich zabawa na sprzęcie przeznaczonym dla dzieci prowadzi do różnego rodzaju naderwań stempli, siedzisk, drabin, szczebli, łańcuchów, ławeczek i innych tego typu elementów składowych urządzeń zabawowych – informują stróże prawa.

    Dlatego też wykonana przez strażników kontrola dała możliwość bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń.  W dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i skierowano zawiadomienia do zarządcy obiektu, o potrzebie podjęcia natychmiastowych działań naprawczych lub zabezpieczających.