Dziewiąty raz na Jasną Górę

    28

    31 lipca po raz dziewiąty wyruszy piesza pielgrzymka diecezji świdnickiej na Jasną Górę. Pątnicy przejdą ok. 200 km i przed obrazem Matki Boskiej staną 9 sierpnia.

    Pielgrzymi w 2011 roku

    Główny nurt wyruszy 31 lipca po mszy św., którą w świdnickiej katedrze o godzinie 10.00 odprawi biskup Ignacy Dec. Ordynariusz diecezji w liście do pielgrzymów napisał: Kochani pielgrzymi i kandydaci na pielgrzymów! Świadomi, że „bez Boga, ani do proga”, idziemy w tym roku do domu naszej jasnogórskiej Matki i Królowej pod hasłem zaczerpniętym z pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Niemiec: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość!”. Będziemy się wspólnie modlić o głębokie przeżycie nadchodzącego Roku Wiary, o odnowienie i pogłębienie naszej więzi z Bogiem przez wiarę i miłość, bo „gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość!”.

    Pielgrzymi codziennie pokonają od kilku do prawie 30 kilometrów. Będą nocować w namiotach. Pierwszy postój w Pieszycach.