Warto pamiętać przed urlopem

  0

  Badania rynku i kontrole przeprowadzane przez UOKiK wykazują, iż w umowach z klientami biura podróży nadal stosują zapisy, które naruszają prawa konsumentów.

  W umowach z konsumentami umieszczają zapisy niezgodne z prawem, chociaż było to już wielokrotnie stwierdzane m.in. decyzjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Stąd też, dla własnego bezpieczeństwa, warto zapoznać się z treścią całego kontraktu i każdym zdaniem ogólnych warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej. Wprawdzie zapisy stanowiące niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą konsumenta, jednakże przeforsowanie tej wersji podczas trwania imprezy może być trudne, a czasem ryzykowne. UOKiK analizował zapisy odnoszące się do sytuacji, gdy klient przerwie podróż z przyczyn, które leżą po jego stronie. Wówczas biuro nie może odmówić mu z góry zwrotu kosztów – niezbędne jest szczegółowe wyliczenie kosztów poniesionych i zaoszczędzonych przez biuro podróży. Zapis wyłączający zwrot kosztów był już wielokrotnie uznawane za niedozwolone postanowienie, a jednak zdarza się, że jest stosowany.

  Można zapytać, czy celowo ( dla korzyści biura ), czy też z braku świadomości i wiedzy ? Szczególnie, że UOKiK może nałożyć karę finansową za stosowanie niedozwolonych zapisów z rejestru prowadzonego przez Urząd. Osobiście mam wątpliwości, czy podmioty działające na rynku najczęściej w formie spółki prawa handlowego nie wiedzą o istnieniu klauzul abuzywnych.

  Kolejny zapis, który działa na niekorzyść konsumentów i jest niezgodny z przepisami prawa, to wskazanie – jako wyłącznie właściwego – sądu właściwego ze względu na siedzibę biura. Właściwość sądu jest wyraźnie wskazana w Kodeksie postępowania cywilnego i ten akt prawny ma zastosowanie.

  Nieprawidłowości w umowach biur dotyczą też kwestii rozliczenia kosztów w przypadku rezygnacji konsumenta jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, zmiany ceny imprezy i ewentualnych tego następstw, odpowiedzialności organizatora za stan techniczny obiektu ( najczęściej hotelu ), w którym turysta zostanie zakwaterowany.

  Wszystkie klauzule, które są niezgodne z prawem, można znaleźć na stronie www UOKiK.

  Na koniec ważne informacje prosto z Biura Prasowego UOKiK:

  „Planujesz wakacyjny wypoczynek – poznaj swoje prawa. Informacji szukaj jutro po godzinie 10.00 na głównych stronach internetowych uczestników wspólnego projektu:

  Czego nie wiedzą turyści? – wyniki najnowszych badań oraz porady prawne dotyczące umów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów .

  Prawa dziecka podczas wakacji – Rzecznik Praw Dziecka .

  Rady dla rodziców wysyłających swoje dziecko na kolonie czy obóz – Ministerstwo Edukacji Narodowej .

  Jak bezpiecznie korzystać z bankomatu i co zrobić aby zabezpieczyć mieszkania przed złodziejami – Komenda Główna Policji .

  Jak chronić swoje dane osobowe podczas wakacji – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych .

  Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne – Rzecznik Ubezpieczonych .

  Połączenia telefoniczne za granicą – Urząd Komunikacji Elektronicznej .

  O towarach spoza Unii Europejskiej zwolnionych z cła oraz o obowiązku podatkowym osób pracujących w czasie wakacji za granicą Ministerstwo Finansów .

  Prawa pasażerów poszkodowanych przez linie lotnicze – Urząd Lotnictwa Cywilnego .

  Co warto wiedzieć przed i w trakcie podróży koleją, jakie prawa przysługują pasażerowi oraz czego może oczekiwać od przewoźnika – Urząd Transportu Kolejowego .

  Jak sprawnie dotrzeć do celu i nie utknąć w korkach – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad .

  Rady dla odbiorców energii przed wyjazdem na wakacje – Urząd Regulacji Energetyki .

  Bezpieczny wypoczynek nad wodą – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej .

  Jak spędzić wakacje w zgodzie ze środowiskiem – Ministerstwo Ochrony Środowiska .

  O Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego – Narodowy Fundusz Zdrowia .

  W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok , Bydgoszcz , Gdańsk , Gorzów Wielkopolski , Katowice , Kielce , Kraków , Lublin , Łódź , Olsztyn , Opole , Poznań , Rzeszów , Warszawa , Wrocław , Szczecin

  Z życzeniami udanego urlopu.

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  w Świdnicy

  Poprzedni artykułCzary Penelopy: Tarta z botwinką
  Następny artykułŁapie chwile na gorącym uczynku [ZDJĘCIA]