Po dotację na energię odnawialną

  0

  Ruszają kolejne konkursy o unijne dotacje. Tym razem o blisko 62,5 miliona złotych powalczą firmy z sektora energetycznego. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, odpowiedzialna za podział unijnych grantów, będzie przyjmowała wnioski w dwóch konkursach: Odnawialne źródła energii oraz Ciepłownictwo i kogeneracja. Na przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji są ponad dwa miesiące, ale już teraz warto zacząć kompletować dokumentację.

  Dla kogo unijne granty?

  O dofinansowanie swoich inwestycji mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa energetyczne zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, czyli takie które zajmują się wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybucją paliw albo energii. Jeśli jeszcze tego nie robią, powinny być w fazie przygotowań do inwestycji i ponosić wydatki związane z działalnością organizacyjną (np. posiadać analizy, badania, projekty techniczne związane z inwestycją) lub marketingową. Ale uwaga, w tym konkursie pojęcie przedsiębiorstwa jest bardzo szeroko rozumiane. Oprócz firm działających na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr przedsiębiorców), mogą to być również jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe prowadzące działalność gospodarczą. Siedziba wnioskodawcy (czyli podmiotu, który ubiega się o dotację) musi znajdować się na terenie Polski, a sama inwestycja – być realizowana na Dolnym Śląsku.

  Na co można przeznaczyć dotację?

  Pieniądze można przeznaczyć na zakup gruntu, nieruchomości, niezbędnej dokumentacji technicznej, urządzeń, patentów, licencji. Wydatki te powinny prowadzić do budowy lub modernizacji:

  – w przypadku działania 5.1 Odnawialne źródła energii: elektrowni działającej w oparciu o wodę (również wodę geotermalną), biomasę lub biogazowni;

  – w przypadku działania 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja: ciepłowni działającej w oparciu o źródła odnawialne, instalacji w układzie kogeneracji lub trigeneracji lub sieci dystrybucji ciepła.

  Wszystkie wydatki muszą być ściśle związane z realizowanym projektem, dobrze oszacowane i opisane. Nie mogą być też poniesione wcześniej, bo to dyskwalifikuje cały projekt. Jedyny wyjątek to zakup gruntu (może być kupiony od 1 stycznia 2007 r.) i specjalistycznego doradztwa (kupiony od 1 stycznia 2010 r.). Pierwsze zakupy można dokonywać dopiero po otrzymaniu informacji, iż projekt spełnia wszystkie warunki formalne, czyli po ok. 2 miesiącach od złożenia wniosku. Należy też pamiętać, iż cała inwestycja musi zostać zakończona i rozliczona do końca grudnia 2014 roku.

  Wartość projektu jest uzależniona od tego, co chcemy zrealizować. Jeśli będzie to elektrownia działająca w oparciu o źródła odnawialne na projekt będzie można przeznaczyć od 300 tys. złotych wydatków kwalifikowanych do 10 milionów złotych wydatków całkowitych (kwalifikowanych i niekwalifikowanych). Jeśli natomiast projekt będzie dotyczył budowy lub modernizacji ciepłowni, a także kogeneracji lub trigeneracji to wartość inwestycji musi wynieść od 500 tys. zł wydatków kwalifikowalnych do 10 mln złotych wydatków całkowitych, a dla projektów polegających na budowie sieci dystrybucji ciepła – nie może przekroczyć 20 mln złotych. Ile wnioskodawca otrzyma dotacji uzależnione jest od wartości projektu oraz jego statusu. Jeśli będzie to mikro lub małe przedsiębiorstwo otrzyma do 60 proc. dofinansowania poniesionych wydatków kwalifikowanych, jeśli średnie – do 50 proc., a w przypadku dużego – maksymalnie 40 proc.

  Ważne terminy

  Na stronie internetowej Instytucji: www.dip.dolnyslask.pl znajduje się specjalny program do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji. Można też zapoznać się z niezbędną dokumentacją i zasadami konkursu o dotacje. Przygotowany wniosek należy zarejestrować wyłącznie 4 września 2012 r. w godz. 8.00 – 15.00 za pomocą internetowego rejestratora wniosków (dostępnego również na stronie Instytucji). Po zarejestrowaniu wniosku, dokumentację (wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami) należy złożyć w wersji papierowej w ciągu 3 dni (czyli do 7 września) w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (Wrocław, ul. Strzegomska 2-4). Złożone projekty są poddawane ocenie, która składa się z kilku etapów: oceny formalnej, merytorycznej i strategicznej. Po jej zakończeniu okaże się, kto otrzyma dotację unijną.

  Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosków o dofinansowanie Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca organizuje szkolenia, jak prawidłowo wypełnić dokumentację. Odbędą się one 3 lipca (działanie 5.1 Odnawialne źródła energii) oraz 4 lipca (działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja). Oba szkolenia odbędą się w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu (ul. Strzegomska 2-4) i rozpoczną się o godz. 10.00. Aby wziąć w nich udział należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej instytucji: www.dip.dolnyslask.pl .

  W razie wątpliwości można kontaktować się z Punktem Informacyjnym DIP: telefonicznie: 71 776 58 13 lub 14, e-mailowo: [email protected] lub osobiście w siedzibie instytucji.

  Poprzedni artykułTańczące pary w Rynku [FOTO]
  Następny artykułFinał ME i Niesamowity Spider-Man w Cinema 3D [REPERTUAR]