Asystenci rodzinni w Świdnicy

  0

  Ponad 30 tys. zł otrzyma miasto Świdnica na zatrudnienie asystentów rodzinnych. To wynik rozstrzygnięcia konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pierwszy asystent rodziny rozpoczął pracę w Świdnicy w marcu 2012 r. Dziś działa już czterech asystentów, którzy pracują w sumie z 19 rodzinami. Mają za zadanie pomóc w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi rodzinom przeżywającym trudności.

  To bardzo ważne działanie, ponieważ miejsce dziecka jest w rodzinie, a nie w domu dziecka. Pracownicy placówek, które opiekują się dziećmi zabranymi z domów rodzinnych niezależnie od zaangażowania i serca, jakie wkładają w pracę, nie są w stanie zastąpić miłości i bezpieczeństwa, które może dać własna rodzina. Każdemu dziecku najlepiej jest w jego biologicznej rodzinie, dlatego jeśli jest szansa, że przy wsparciu innych osób dziecko może zostać w rodzinie, to taka pomoc musi zostać udzielona – mówi Dorota Szyłobryt, kierownik Działu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

  Asystent rodziny, to rozwiązanie wprowadzone nową ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej. Miasto ma obowiązek wspierania rodziny, szczególnie wtedy, gdy nie radzi sobie z obowiązkami opiekuńczo-wychowawczymi wobec dzieci do 18. roku życia. Zakłada ona, że dziecko może trafić do rodziny zastępczej lub domu dziecka dopiero wtedy, gdy wyczerpie się wszystkie możliwości pomocy rodzinie biologicznej.

  ***

  Kim jest asystent rodziny?

  To taki mądry rodzic, który wysłucha, nie ocenia, wspiera, ale również bardzo umiejętnie pokaże i zmotywuje do działań, które muszą podejmować rodzice, aby byli postrzegani jako bezpieczni opiekunowie dla swoich dzieci. Zadania asystenta rodziny to praca u podstaw m. in. pomoc w znalezieniu pracy i jej utrzymaniu, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia domu np. odpowiedniego wydawania pieniędzy, by wystarczyło do końca miesiąca.

   Świdniccy asystenci to osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodziną wymagającą wsparcia. Ponieważ rodziny, którymi asystenci się zajmują, bardzo często trudności we właściwym opiekowaniu się swoimi dziećmi „dziedziczą” po swoich rodzicach, asystenci posiłkują się również pomocą specjalistów: psychologa, mediatora czy prawnika.

   Do kogo jest kierowana pomoc?

  Najczęściej do rodzin uwikłanych w wiele problemów (np. zadłużone w bankach, skonfliktowane, zagrożone eksmisją, uzależnione), a jednocześnie do takich, które nie potrafią załatwić najprostszej sprawy urzędowej lub podchodzących do życia bardzo roszczeniowo.

   Jak działa program?

  Pracownik socjalny podczas wywiadu diagnozuje sytuację rodziny i informuje dyrektora MOPS, że jest potrzebne wsparcie. Ten przydziela asystenta, na co musi wyrazić zgodę rodzina. To dotyczy sytuacji, gdy nikomu w rodzinie nie dzieje się krzywda i nie jest łamane prawo. Jeśli jest inaczej – powiadomione zostają odpowiednie służby.

  Jednemu asystentowi można zlecić opiekę nad maksymalnie 20 rodzinami. Jednak w tym samym czasie asystent intensywnie zajmuje się 5 rodzinami.

   

  Pierwsze efekty?

  Jeden z asystentów chce zakończyć pracę z pierwszą rodziną. Pomoc, jaką otrzymała rodzina powinna wystarczyć, aby dalej radziła sobie sama z życiem codziennym. Oczywiście powinna w dalszym ciągu mieć możliwość korzystania z poradnictwa czy wsparcia  w problemach, jakie się na pewno pojawią ale nie potrzebuje już obecności asystenta w takim wymiarze czasu jak było to robione do tej pory np. kilkanaście godzin tygodniowo.

           ***

  Zadanie „Praca z rodziną”, które wiąże się również z zatrudnieniem asystentów rodziny realizuje wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa – Fundacja Ziemi Świdnickiej „SKSK”. To tam realizowany jest projekt „Świdnica dla Rodziny”.

  Stefan Augustyn

  rzecznik prasowy UM w Świdnicy

  Poprzedni artykułUkradł balustradę mostu
  Następny artykułTrylogia Millennium najpopularniejsza