Straż Pożarna. To już 20 lat [FOTO]

  3

  – Wielu z nas pamięta jeszcze mundury moro, w których pełniliśmy służbę na początku lat 90-tych XX wieku, uszyte z łatwopalnych materiałów. I żuki, stary, jelcze, którymi jeździliśmy do pożarów – wspominał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, brygadier Tomasz Szuszwalak. Strażacy zawodowi i ochotnicy świętowali dzień św. Floriana i 20-lecie przyjęcia przez sejm ustaw o Państwowej Straży Pożarnej i ochronie przeciwpożarowej.

  – Po tych dwóch dekadach mamy wyposażenie ochrony osobistej na poziomie europejskim, nowoczesne wozy gaśnicze i nowoczesne siedziby. Mieszkańcy naszego powiatu mogą liczyć na usługi najwyższej jakości – zapewniał komendant podczas spotkania na placu Jana Pawła II. Dodał, że jeszcze w tym roku Państwowa Straż Pożarna wzbogaci się o nowy, ciężki samochód gaśniczy i drugi, lekki, wyposażony w sprzęt do ratownictwa chemicznego. Na ten cel udało się pozyskać 1,2 miliona złotych.

  Coraz lepiej i w coraz lepszych warunkach działają strażacy-ochotnicy. W powiecie świdnickim są 52 jednostki OSP, w tym 15 włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Komendant Szuszwalak podkreślał duży udział samorządów w doposażaniu strażaków. Szczególnie dobrze ocenił współpracę z gminą Świdnica, Strzegom i Marcinowice.

  Święto stało się okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie.

  Medal honorowy imienia Bolesława Homicza

  • W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP nadało druhowi Czesławowi Wawro medal honorowy imienia Bolesława Chomicza.

  Medale

  • Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej woj. dolnośląskiego Uchwałą nr 88/P/2012 nadało medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymują strażacy z KP PSP Świdnica :

  Złoty Medal:

  – Krzysztof Zając, Grzegorz Solarz, Marcin Galant

  Srebrny Medal:

  – Wojciech Dudek, Andrzej Cerek, Maciej Nowak, Waldemar Pałka, Krzysztof Puton, Zdzisław Uss, Mariusz Waligórski, Pyda Bogdan

  Brązowy Medal:

  – Sławomir Bator, Jarosław Drzęźla.

   Dyplom

  Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej uhonorował Dyplomem aspiranta sztabowego Sławomira Mackiewicza.

   Stopnie służbowe

  • Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw

  Wewnętrznych nadał wyższe stopnie służbowe:

  Na stopień młodszego brygadiera awansowani zostali:

  – Jacek Kurczyński,  Piotr Sułek

  Na stopień starszego kapitana awansowany został:

  – Jarosław Maksymczuk

  • Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe:

  Na stopień starszego aspiranta awansowani zostali:

  – Dawid Uczkuronic, Piotr Maślaniec

  Na stopień aspiranta  awansowany został:

  – Andrzej Pielech

  • Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe:

  Na stopień ogniomistrza awansowany został:

  – Piotr Mitura

   Na stopień ogniomistrza awansowany został:

  – Piotr Michalski

   Na stopień starszego sekcyjnego awansowani zostali:

  – Rafał Bawoł, Krzysztof Bober, Krzysztof Guzik, Grzegorz Lato, Łukasz Rostkowski, Krzysztof Spyrka.

   

  • Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy PSP w Świdnicy nadał wyższe stopnie służbowe:

   Na stopień starszego strażaka awansowani zostali:

  – Michał Gliwa, Radosław Kaczmarczyk, Piotr Majchrowicz, Patryk Kuźniar.

   Ślubowanie

   Ślubowanie w dniu 4 maja 2012 r. złożyli:

  – str. WIEWIÓRKA Agnieszka

  – str. SZYDŁOWSKI Paweł

  Emeryci

  Po wielu latach służby na zaopatrzenie emerytalne w tym roku przechodzą:

  Uss Zdzisław, Burban Jacek, Burzyński Józef, Mackiewicz Sławomir, Solarz Grzegorz, Pałka Waldemar.

   20 lat PSP

  W okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na wniosek Pani Teresy Mazurek, wójta Gmina Świdnica przy aprobacie Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy bryg. Tomasza Szuszwalaka zostały nadane imienne okolicznościowe medale strażakom o stażu służby minimum 20 lat:

  Medale otrzymali:

  St. ogniomistrz Dudzik Dariusz

  st. ogniomistrz Stamborski Paweł

  st. ogniomistrz Jabłoński Józef

  asp. Zawadzki Janusz

  asp. Herdzin Andrzej

  asp. Chmieliczek Adam

  asp. sztab. Szymaniak Dariusz

  asp. sztab. Mackiewicz Sławomir

  asp. sztab. Stępień Mariusz

  st. kpt. Maksymczuk Jarosław

  st. kpt. Burban Jacek

  st. kpt. Palka Barbara

  st. kpt. Sarlej Waldemar

  st. kpt. Budkiewicz Dariusz

  mł. bryg. Sułek Piotr

  mł. bryg. Kurczyński Jacek

  bryg. Szuszwalak Tomasz

   Nagrody Starosty

  Z okazji „Dnia Strażaka” Starosta Powiatu Świdnickiego uhonorował nagrodami pieniężnymi następujących strażaków:

  • Sułek Piotr, Maksymczuk Jarosław, Pałka Waldemar, Skawiński Zbigniew,

  Dyrda Daniel, Bawoł Rafał, Eustachewicz Ewa, Wenerska Anna.

   Przekazanie sprzętu    

  • Komendant Powiatowy PSP w Świdnicy bryg. mgr inż. Tomasz Szuszwalak

  przekazał naczelnikowi wydziału kwatermistrzowsko – technicznego samochód specjalny do zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczo gaśniczych – zakup samochodu został sfinansowany ze środków własnych KP PSP w Świdnicy za kwotę 84. 000 zł.

   Świadectwa

  W związku z zakończeniem kursu z zakresu ratownictwa technicznego strażaków – ratowników OSP, Komendant Powiatowy dokonał przekazania 38 świadectw ukończenia szkolenia.  Komendant przekazał także 102 zaświadczenia o zaliczeniu testu w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w komorze dymowej. W imieniu strażaków świadectwa i zaświadczenia odebrali włodarze gmin powiatu świdnickiego.

  Poprzedni artykułZerwała polską flagę
  Następny artykułŁatwe czy trudne? Tematy maturalne