Cyfrowa rewolucja

  3

  Nowoczesny sprzęt multimedialny zastąpi tradycyjne podręczniki w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie i Szkole Podstawowej nr 4 w Świebodzicach. Obie placówki znalazły się wśród 400 szkół w Polsce i 20 w województwie dolnośląskim, które zostały zakwalifikowane do pilotażowego „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła”.

  Program „Cyfrowa szkoła” jest częścią wieloletniego programu, który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Celem projektu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

  Wnioski złożyło aż 3507 publicznych szkół podstawowych uprawnionych do tego typu dofinansowania w całym kraju. Ale tylko 20 placówek oświatowych w woj. dolnośląskim może mówić o szczęściu, a wśród nich właśnie szkoła w Mokrzeszowie.

  W ramach tego projektu szkoła podstawowa uzyska dotację w wysokości 112 500 złotych (w tym 80% – dotacji celowej z budżetu państwa i 20% wkładu własnego organu prowadzącego) na zakup przenośnych komputerów dla uczniów i nauczycieli, tablice interaktywne, projektory multimedialne, drukarki, skanery. Szkoła w Mokrzeszowie będzie realizowała I wariant programu.

  Program będzie realizowany do 31 sierpnia 2013 r., a jego głównym celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

  opr.red.

  Poprzedni artykułFestiwalowe filmy konkursowe cz.1
  Następny artykułZwycięstwo strzelców z Burkatowa