To warto zapamiętać

  0

  INSPEKCJA HANDLOWA

  W wielu placówkach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Powiatu Świdnickiego udostępnia się klientom adres Inspekcji Handlowej, jednakże nie jest to obowiązek sprzedawcy. Podaję więc namiary, bo kontakt może przydać się każdemu – szczególnie przy reklamacjach obuwia, odzieży i towarów żywnościowych.

  Inspekcja Handlowa mieści się w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 13, tel. 842 50 17.

   REKLAMACJA TOWARU

  Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową (kiedyś określało się niezgodność jako wady towaru) można złożyć do sprzedawcy reklamację. Każdy towar podlega reklamacji. Informacja podawana przez sprzedawcę, że „po odejściu od kasy reklamacje nie będą przyjmowane” jest niezgodna z prawem. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację i ustosunkować się do żądań klienta w terminie 14 dni. Ustosunkować się, a nie załatwić. Reklamacja uwzględniona przez sprzedawcę powinna być przez niego załatwiona w „odpowiednim czasie, bez zbędnej zwłoki”. Ustawa nie precyzuje i w żaden sposób nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod tymi pojęciami. Należy brać pod uwagę rodzaj towaru i niedogodności po stronie konsumenta wynikające z braku możliwości korzystania z rzeczy (wadliwa lodówka w okresie letnim, to większe utrudnienie, aniżeli niesprawne kino domowe – przynajmniej zdaniem Rzecznika Konsumentów w Świdnicy).

  Składając reklamacje można też skorzystać z odpowiedzialności gwaranta, o ile na towar jest gwarancja i konsument posiada kartę gwarancyjna zawierającą warunki gwarancji. Wówczas tryb reklamacji, czas oraz sposób jej załatwienia zależne są od gwaranta i zapisów w karcie gwarancyjnej.

   DOWÓD ZAKUPU

  Sprzedawcy często żądają od klientów przedłożenia paragonu fiskalnego twierdząc, iż przyjmą i załatwią reklamację tylko po przedstawieniu paragonu. Takie informacje są błędne i niezgodne z przepisami. Żeby zareklamować towar powinno się posiadać dowód zakupu. Nie musi to być koniecznie paragon fiskalny, można przedstawić kartę gwarancyjną z pieczątką sklepu i datą zakupu. Jeśli sprzedawca nie kwestionuje dokonania zakupu w jego sklepie, może przyjąć reklamację bez dowodu zakupu.

   PARAGON FISKALNY

  Jeśli sprzedawca zgodzi się na przyjęcie zwracanego przez klienta towaru (który np. okazał się być dla klienta niewłaściwy – zły rozmiar, nie taki kolor itp.), jednakże zażąda zwrotu oryginału paragonu fiskalnego twierdząc, iż wymagają tego przepisy podatkowe, popełnia błąd. Brak oryginału paragonu fiskalnego nie uniemożliwi sprzedawcy rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Ministerstwo Finansów kilka lat temu zaleciło jedynie, aby zwrot towarów przez klientów odnotowywać w odrębnie prowadzonej ewidencji.

   NIE MA ZWROTU PEŁNOWARTOŚCIOWEGO TOWARU

  Dokładne i spokojne przemyślenie decyzji o zakupie jest o tyle ważne, że towar bez wad, pełnowartościowy i kompletny nie podlega zwrotowi – chyba, że sprzedawca wspaniałomyślnie wyrazi na to zgodę.

  Zwrot i odstąpienie od umowy wchodzi w grę tylko wówczas, gdy towar został zakupiony na odległość (np. przez Internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (na pokazie, czy prezentacji – nie w sklepie).

   Życzę udanych zakupów i braku konieczności korzystania z procedur reklamacyjnych.

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  w Świdnicy

   

   

   

   

  Poprzedni artykułPokonać w końcu Promień
  Następny artykułPolecamy: „Czarna kobieta, biały kraj” Waris Dirie