Szkolenie dla fotografów i operatorów video

    30

    – W trosce o kształtowanie właściwych postaw podczas zgromadzeń liturgicznych, realizując zalecenia zawarte we Wskazaniach Komisji Episkopatu Polski ds. liturgii i duszpasterstwa liturgicznego dotyczące filmowania i fotografowania podczas celebracji liturgii, Biuro Prasowe Świdnickiej Kurii Biskupiej organizuje kurs dotyczący filmowania i fotografowania celebracji liturgicznych – informuje ksiądz Łukasz Ziemski, rzecznik prasowy świdnickiej kurii biskupiej

    Kurs zaplanowano na sobotę, 17 marca 2012 r., w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej (pl. Jana Pawła II 1, Świdnica). Rozpoczęcie o godzinie 10:00. Szkolenie będzie trwało około 5 godzin i obejmie: omówienie instrukcji Episkopatu, zagadnienia liturgiczne oraz część praktyczną. Kurs poprowadzą: ks. dr Dominik Ostrowski – wiecerektor WSD w Świdnicy,  ks. Łukasz Ziemski – rzecznik prasowy kurii, oraz Dariusz Gdesz , Gazeta Wrocławska i Tomasz Pietrzyk , Swidnica24.pl.

    Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres kurii: Rzecznik Prasowy Świdnickiej Kurii Biskupiej, pl. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica. W zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika kursu, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej. Nie będą potrzebne inne dane ani dokumenty. Nie potrzebne jest również zdjęcie.

    Ofiara za udział w szkoleniu wynosi 100 zł (przeznaczona między innymi na koszty cateringu, identyfikatorów). Ofiarę regulujemy w dniu szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny identyfikator, zaświadczenie oraz instrukcję Episkopatu. Uzyskane uprawnienia ważne są przez 5 lat.