Rzeka w “remoncie”

    2

    Mieszkańcy Strzegomia będą mogli spać spokojniej. Zarośnięte i zamulone koryto przepływającej przez miasto rzeki Strzegomki doczekało się gruntownego oczyszczenia. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Strzegomiu za wszystkie prace zapłaci 596.065,08 zł.

    Przetarg wygrał Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” – Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski  z Milicza. Zakres robót obejmuje wykaszanie zarośli i krzewów, usuwanie drzew w korycie, naprawę uszkodzonych kamiennych murów oporowych, pogłębienie dna i prace porządkowe. Zdanie ma być wykonane do końca października tego roku.

    opr. red./ foto UM w Strzegomiu

    [photospace]