Sesja Rady Powiatu

  9

  Na podjęcie oficjalnego stanowiska w sprawie poparcia starań Telewizji Trwam o koncesję na cyfrowe nadawanie naziemne podczas ostatniej sesji nie zgodzili się radni miejscy. Nad takim dokumentem tymczasem będą głosować podczas dzisiejszych obrad radni powiatu. W programie XV sesji także sprawy oświatowe. Początek o godzinie 15.00 w sali narad USC w Świdnicy.

  Porządek obrad

  1.      Otwarcie obrad XV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2.      Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

  5.      Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

  6.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  7.      Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu świdnickiego w 2011 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  8.      Interpelacje i zapytania radnych.

  9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)      określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  b)      przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.

  c)      stanowiska Rady Powiatu w Świdnicy dotyczącej koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji Trwam.

  d)     założenia Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Bystrzycy Górnej, nadania statutu oraz włączenia Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Bystrzycy Górnej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bystrzycy Górnej.

  e)      założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Bystrzycy Górnej, nadania statutu oraz włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Bystrzycy Górnej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bystrzycy Górnej.

  Poprzedni artykułTeatr musi być. XIV konfrontacje
  Następny artykułPonad milion złotych dla Świdnicy