Powiat świdnicki daleko od najbogatszych

    12

    Daleko nam do najzamożniejszego powiatu sopockiego, gdzie dochód w przeliczeniu na mieszkańca to 6509 złotych, ale i nie jesteśmy na szarym końcu. Portal internetowy Związku Powiatów Polskich “Warto wiedzieć” opublikował zestawienie najbogatszych i najbiedniejszych powiatów w Polsce. Świdnicki jest 110.

    Zestawienie powstało w oparciu o dane GUS  z 2010 roku. W świdnickim dochód na mieszkańca to 1506,28 złotego. Wyprzedza nas o 11 miejsc powiat wałbrzyski – 1578,42 zł. Zdecydowanie lepiej wypadamy na tle najbiedniejszego powiatu kolbuszowskiego, gdzie dochód na mieszkańca wyliczono na 585 złotych.

    Jak podsumowują autorzy, widać ogromną przepaść między miastami na prawach powiatu, powiatami  w zachodniej Polsce a tymi ze wschodu kraju. Średnia to 1232,09 zł.