Zniosą dotkliwe opłaty?

  0

  Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu 2 lutego tego roku radni będą głosować m. in. nad zmianami uchwały związanej ze strefą płatnego parkowania. Chodzi głównie o zmianę wysokości opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, jak też wskazanie przypadków nieuiszczania opłaty dodatkowej.

  Przypomnijmy, od 9 stycznia 2012 ruszyła strefa płatnego parkowania na obszarze obejmującym strzegomski Rynek oraz odcinek ul. Świdnickiej od Rynku do ul. Ogrodowej. Korzystający ze strefy mogą uiszczać opłaty za parkowanie w 3 parkometrach zlokalizowanych we wschodniej i zachodniej pierzei Rynku oraz na parkingu przy ul. Świdnickiej. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się aktualnie opłatę dodatkową w wys. 50,00 zł.

  W projekcie nowej uchwały zawarty jest zapis, że jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w terminie 2 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty, to jej wysokość będzie wynosiła już tylko 15,00 zł. Jeżeli opłata zostanie uiszczona po upływie 2 dni, wysokość nie ulegnie zmianie i będzie wynosić w dalszym ciągu 50,00 zł.

  Kolejną korzystną zmianą w projekcie uchwały jest możliwość nieuiszczenia opłaty dodatkowej, przy spełnieniu jednego podstawowego warunku – trzeba zapłacić za parkowanie w parkomacie w ciągu 10 minut od wystawienia wezwania i okazać ją osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (pokój nr 26) lub wysłać oryginał biletu (z pismem wyjaśniającym) najpóźniej do następnego dnia roboczego na adres UM w Strzegomiu (wskazujący na uiszczenie opłaty w ciągu 10 minut).

  Opłaty dodatkowej nie będą musieli także uiszczać posiadacze karty abonamentowej, jeżeli okażą ją w w/w wydziale w dniu wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej lub w następnym dniu roboczym, z potwierdzeniem obowiązywania na ten dzień tego dokumentu.

  UM w Strzegomiu