Setki tysięcy dla organizacji

  0

  Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji miasta oraz ochrony zdrowia w Świebodzicach. W 2012 roku organizacje i kluby sportowe otrzymają łącznie blisko 450 tys. zł na przygotowane przez siebie projekty. Najwięcej, bo 350 tys. zł, otrzymają kluby sportowe i organizacje, zajmujące się upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży. Pieniądze trafią także do stowarzyszeń, które pomagają osobom niepełnosprawnych, troszczą się o seniorów oraz promują miasto.

  W tym roku nie zabraknie pieniędzy m. in. na działalność Chóru Akord, który powstał przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (15 tys. zł); 22 tysiące złotych trafią do Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – na zabiegi rehabilitacyjne; ciekawy projekt z zakresu ochrony zdrowia (8 tys. zł) będzie realizować Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SMYKI”.

  Szczegóły w tabeli poniżej.

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu, Promocji Miasta Świebodzice oraz Ochrony Zdrowia.

  Lp. OFERENT ZADANIE NAZWA KWOTA
  WNIOSKOWANA
  KWOTA
  DOTACJI
  1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Świdnicy Promocja Miasta Świebodzice Festiwal Piosenki Patriotycznej „Wyśpiewać Ojczyznę” 3 400, 00 zł 0 zł
  2. Stowarzyszenie Bona Fide Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Kickboxing jako alternatywa spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Świebodzice 27 000, 00 zł 20 000,00 zł
  3. Stowarzyszenie Bona Fide Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Siatkówka jako forma spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Gminy Świebodzice 17 940,00 zł 10 000,00 zł
  4. Stowarzyszenie Bona Fide Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Kulturystyka – styl życia, pomysł na życie 5 315,00 zł 4 200,00 zł
  5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Promocja Miasta Świebodzice Seniorzy Śpiewają 15 000,00 zł 15 000,00 zł
  6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SMYKI” Ochrona Zdrowia Niepełnosprawni są wśród nas 8 430,00 zł 8 000,00 zł
  7. Stowarzyszenie 3. Wieku Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Strzeleckie Mistrzostwa Seniorów 1 078,00 zł 1 000,00 zł
  8. Stowarzyszenie 3. Wieku Promocja Miasta Świebodzice Żyjemy aktywnie w mieście otwartym na świat 9 535,00 zł 0 zł
  9. Stowarzyszenie 3. Wieku Promocja Miasta Świebodzice Świebodzice – Miasto przyjazne dla ludzi aktywnych 9 535,00 zł 0 zł
  10. Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie – Klub Abstynenta ODNOWA Ochrona Zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi – prowadzenie klubu abstynenta 18 000,00 zł 18 000, 00 zł
  11. Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach Ochrona Zdrowia Promuję dobry styl życia – troszczę się o zdrowie 13 700,00 zł 0 zł
  12. Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ochrona Zdrowia Niezbędna kropla w oceanie potrzeb 40 200,00 zł 22 000,00 zł
  13. Ludowy Kolarski Klub Sportowy Górnik Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Międzynarodowy Wyścig Kolarski pn. Memoriał Pawła Sosika 14 710,00 zł 14 700,00 zł
  14. Klub Sportowy Rekin Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie. Organizacja zawodów, turniejów w zakresie pływania. 54 000,00 zł 20 000,00 zł
  15. Miejski Klub Sportowy Victoria Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych. Organizacja szkoleń mających na celu rozwój umiejętności sportowych. Organizacja przygotowań zawodników i uczestnictwa reprezentantów 265 900,00 zł 250 000,00 zł
  16. Stowarzyszenie „Wypożyczalnia-Centrum” Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Cykl zajęć turystyczno- -sportowych w 2012 roku dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 3 738,00 zł 0 zł
  17. Świebodzickie Towarzystwo Cyklistów Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych. 35 000,00 zł 30 000,00 zł
  18. Stowarzyszenie Promocji Sztuki i Rzemiosła Targira Promocja Miasta Świebodzice Organizacja i promocja imprez promujących Gminę Świebodzice 95 500,00 zł 25 000,00 zł
  19. Polski Związek Niewidomych. Koło w Świebodzicach Ochrona Zdrowia Kulturalna Jesień Osób Niewidomych i Słabowidzących 4 960,00 zł 0 zł
  20. Polski Związek Niewidomych. Koło w Świebodzicach brak rodzaju zadania brak tytułu zadania 1 344,00 zł 0 zł
  21. Polski Związek Niewidomych. Koło w Świebodzicach. Ochrona Zdrowia Wycieczka Osób Niepełnosprawnych 2 240,00 zł 0 zł
  22. Polski Związek Niewidomych. Koło w Świebodzicach. Ochrona Zdrowia Niewidomi w plenerze 1 200,00 zł 0 zł
  Poprzedni artykułOfiara pożaru nie żyje
  Następny artykułSłotwina, Burkatów, Witoszów Dolny najatrakcyjniejsze