Uchwalili budżet, pożegnali burmistrzów

  0

  Rada Miejska Świebodzic  przyjęła budżet gminy na 2012 rok. Przyszłoroczne dochody gminy szacowane są na 63,5 mln zł, a wydatki na 60,6 mln zł. Wydatki na inwestycje to kwota blisko 7 mln zł. Spłata kredytów i zobowiązań w 2012 roku wyniesie 4,2 mln zł a od 2013 będzie się sukcesywnie zmniejszać, co zwiększy możliwości kredytowania gminy.

  Zadłużenie Świebodzic w 2012 roku wyniesie 19 mln zł, co stanowi 29 % dochodów ogółem, przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %. – Sytuacja finansowa gminy jest stabilna, a oceniająca nas pod tym kątem instytucje wydały pozytywną opinię – podkreślała na sesji skarbnik gminy Luiza Gass-Sokólska.

  Sytuacja miejskiej kasy może się jeszcze poprawić na początku przyszłego roku, gdy dojdzie do sfinalizowania transakcji sprzedaży dużego terenu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kamiennogórskiej. Przetarg został już rozstrzygnięty a akt notarialny będzie podpisany w styczniu. Chodzi o niebagatelną kwotę ponad 5 mln zł, która wprowadzona do budżetu będzie mogła być przeznaczona na szereg kolejnych inwestycji, które czekają na liście rezerwowej.

  – Dziękuję wysokiej Radzie za to, że bierzemy wspólną odpowiedzialność za funkcjonowanie gminy. Budżet jest bardzo realistycznie przygotowany, a w momencie, gdy pojawią się dodatkowe środki ze sprzedaży mienia, możliwości inwestowania znacznie się zwiększą – stwierdził burmistrz Bogdan Kozuchowicz.

  Jedną z najważniejszych inwestycji w gminie w przyszłym roku będzie rewitalizacja ulic w obrębie Starego Miasta a także kontynuacja rewitalizacji obszaru ulic Młynarskiej i Piaskowej. Nowym zadaniem będzie także budowa ulicy Bocznej – jednak ta inwestycja uzależniona jest od środków zewnętrznych, o które gmina aplikowała.

  Gmina będzie inwestować w uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w 2012 roku rozpocznie się również rewitalizacja zabytkowych murów obronnych miasta położonych przy ul. Piłsudskiego. Uchwałę budżetową poparło 12 radnych przy 8 głosach wstrzymujących, nie było głosów przeciw.

  Zanim Rada przystąpiła do obradowania nad budżetem, burmistrz miasta Bogdan Kożuchowicz złożył podziękowania na ręce zaproszonych na sesję zastępców burmistrza, odwołanych w dniu 6 grudnia. Ireneusz Zyska i Zbigniew Opaliński otrzymali od burmistrza upominki i pamiątkowe dyplomy. Obaj odwołani zastępcy mieli także okazję osobiście podziękować radnym i współpracownikom za wspólne 5 lat pracy.

  Ireneusz Zyska odczytał obszerne wystąpienie, w którym podkreślał swoje zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności, zwłaszcza w dziedzinie podległych mu miejskich inwestycji. W swoim wystąpieniu Zbigniew Opaliński zaznaczył, że odchodzi w poczuciu spełnienia i ogromnej satysfakcji z tego, jak wiele dobrego udało się wciągu 5 lat dokonać w poprawie infrastruktury oświatowej – a właśnie oświata i sprawy społeczne znajdowały się w kompetencji Zbigniewa Opalińskiego.

  Agnieszka Bielawska-Pękala

  rzecznik prasowy UM w Świebodzicach

  Poprzedni artykułJubileusz wpisu na listę UNESCO
  Następny artykułKościół Zielonoświątkowy dla ubogich