Medale dla małżeństw. Jak są przyznawane?

  5

  W najbliższą sobotę w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego zostaną odznaczone cztery pary ze Świdnicy oraz jedna para z gminy Marcinowice. Jak przyznawany jest taki medal?

  10 grudnia cztery pary świętować będą 50. rocznicę małżeństwa – złote gody, jedna z par uczci w tym dniu swój 53. jubileusz małżeństwa. Uroczystości zaplanowano na godz. 10.00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47.

  Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty.

  O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie dowodów osobistych obojga małżonków.

  Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).

  Pary małżeńskie, które jubileusz złotych godów mają już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone medalami mogą również otrzymać takie odznaczenia. Na uroczystościach jubileuszowych mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe rocznice.

  W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, Prezydent Miasta Świdnicy, Wójt Gminy Świdnica i Wójt Gminy Marcinowice wręczają swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia oraz drobne upominki.

  Stefan Augustyn

  rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy/opr. red.

  Poprzedni artykułSetki tysięcy umorzeń długów dzięki akcji wolontariat
  Następny artykułPrzy kawie o sporcie i Euro 2012 [VIDEO]