Inwestycje mimo deficytu

  0

  Niemal jednomyślnie (20 głosów „za”, przy jednym „wstrzymującym”) radni Rady Miejskiej w Strzegomiu uchwalili przyszłoroczny budżet.  Planowane dochody to 78 115 592 zł, z kolei wydatki – 84 952 397 zł. Deficyt wynosi więc 6 836 805 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

  Dochody budżetu Gminy w wysokości – 78 115 592 zł
  w tym:
  1) dochody bieżące – 68 566 068 zł
  2) dochody majątkowe – 9 549 524 zł

  Wydatki budżetu Gminy w wysokości – 84 952 397 zł
  w tym:
  1) wydatki bieżące – 65 459 531 zł
  2) wydatki majątkowe – 19 492 866 zł

  Ważną pozycję w budżecie w 2012 r. stanowią wydatki inwestycyjne (blisko 23 % ogółu wydatków), które przeznaczone zostały głównie na kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie, budowę budynku mieszkalnego w Strzegomiu, rewitalizację miasta Strzegomia, remonty dróg gminnych, remonty i rozbudowę placówek oświatowych i kulturalnych.

  Przewidziano także dopłaty do cen wody i ścieków oraz wywozu odpadów komunalnych. Zabezpieczone zostały środki na organizację wypoczynku i dożywiania dla dzieci i młodzieży. Ponadto przewiduje się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wys. 4 700 00 zł, które w całości zostaną przeznaczone na działalność zw. z ochroną środowiska.

  UM Strzegom, opr. red.

  Poprzedni artykułChuligański rajd w centrum miasta
  Następny artykułWypadek na kominie