Diament Wolności dla Marka Belki

  13

  Diament Wolności – nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich ma trafić w 2012 roku w ręce profesora Marka Belki – prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wstępnie uroczystość, na której ma nastąpić wręczenie nagrody, przewidziano na początek czerwca 2012 roku.

  Diament Wolności

  Z okazji jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, który uroczyście obchodzono w 2010 roku, jego członkowie ustanowili wyjątkową nagrodę – Diament Wolności. To nagroda dla tych, którzy odegrali wybitną rolę w wydarzeniach 1989 roku, a także w życiu publicznym kraju w latach późniejszych.

  Pierwszymi laureatami Diamentów Wolności zostali: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki, prof. Leszek Balcerowicz, Adam Michnik i Władysław Frasyniuk. Niektórym laureatom nagrody zostały wręczone podczas jubileuszowej Gali 20-lecia SPiKŚ 25 września 2010 roku (prof. Leszek Balcerowicz, Adam Michnik) oraz na specjalnym spotkaniu 20 października 2010 roku (Władysław Frasyniuk). Dwóm pozostałym laureatom Stowarzyszenie przekazało nagrody poprzez ich pełnomocników (posła Ryszarda Kalisza dla Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Jana Lityńskiego dla Premiera Tadeusza Mazowieckiego). Prezydentowi Lechowi Wałęsie „Diament Wolności” wręczyła delegacja członków SPiKŚ podczas specjalnie dla nas zorganizowanego spotkania w Gdańsku 18 kwietnia 2011 roku. 27 maja 2011 roku na uroczystym spotkaniu w Świdnicy Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich wręczyło „Diament Wolności” kolejnemu laureatowi – Janowi Lityńskiemu.

  Nominacje i decyzja

  Wszyscy dotychczasowi laureaci Diamentów Wolności zgodzili się nie tylko przyjąć nagrodę, ale także od końca 2010 roku biorą udział w pracach Kapituły Diamentów Wolności. To właśnie oni przesyłają swoje nominacje do kolejnych Diamentów Wolności.

  Profesor Leszek Balcerowicz zaproponował kandydaturę Tomasza Wróblewskiego – dziennikarza i publicysty, redaktora naczelnego „Newsweek Polska”, „Dziennika Gazety Prawnej”, dziennika „Rzeczpospolita”.

  Redaktor Adam Michnik zaproponował kandydaturę Adama Daniela Rotfelda – naukowca i dyplomaty, byłego ministra spraw zagranicznych.

  Panowie Tadeusz Mazowiecki i Jan Lityński zgłosili kandydaturę Ewy Kulik-Bielińskiej – działaczki opozycji w PRL, redaktorki wielu niezależnych czasopism, tłumaczki literatury pięknej, dyrektorki Fundacji im. Stefana Batorego, natomiast Władysław Frasyniuk zaproponował kandydaturę profesora Marka Balki.

  Jedynie Prezydenci RP Lech Wałęsa oraz Aleksander Kwaśniewski nie przedstawili swoich nominacji.

  7 grudnia 2011 roku działający w Stowarzyszeniu Klub 25, pełniący funkcję Kapituły Diamentu Wolności, w tajnym głosowaniu prawie jednogłośnie wskazał jako laureata tej nagrody Marka Belkę. O decyzji tej prezes Edward Szywała poinformował wszystkich członków SPiKŚ na spotkaniu w dn. 21 grudnia.

  O laureacie Diamentu Wolności 2012

  Prof. dr hab. Marek Belka Urodził się 9 stycznia 1952 w Łodzi. Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomii tej uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. habilitował się. Od 1986 r. związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1978–1979 i 1985–1986 odbył staże naukowe w Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. w London School of Economics. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

  Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996, był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP.

  Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP.

  Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od stycznia 2009 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003) a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004).

  Opublikował ponad 100 prac naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityki antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

  W dniu 10 czerwca 2010 r. prof. dr hab. Marek Belka został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.

  Info: Narodowy Bank Polski

  Odznaczenia i wyróżnienia:

  • Krzyż Oficerski Orderu Wielkiego Księcia Giedymina (1999)
  • Odznaka Honorowa „Bene Merito” (2010)
  • tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2011)

  Poprzedni artykułLegenda bluesa w Świdnicy
  Następny artykułTragiczne skutki pobicia