Zdrożeją woda i ścieki?

  9

  Jeśli tylko nowe taryfy opłat zyskają akceptację radnych podczas najbliższej sesji, będzie drożej. O ile? Dla gospodarstw domowych o blisko 8%. Na razie Komisja Rozwoju Rady Miejskiej mówi nie.

  Ostatnia podwyżka została wprowadzona w styczniu 2010 roku. Wówczas 1m3 wody dla gospodarstw podrożał o 71 groszy (z 2,15 do 2,86 netto). Zmiana uzasadniona była przede wszystkim planowanymi przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji inwestycjami oraz faktem, że przez cztery lata ceny utrzymane były na tym samym poziomie. W 2011 roku podwyżek nie było.

  – Rosną koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych – tłumaczył podczas posiedzenia komisji  konieczność podniesienia cen w 2012 roku Jacek Sochacki, prezes ŚPWiK. Związane jest to m.in. z wzrostem stawek podatków, kosztów energii i wynagrodzeń. Zmiana opłat za wodę i ścieki ma być różna dla każdej z grup taryfowych, których jest sześć. Dotychczas było 5, jednak utworzono dodatkową dla przedsiębiorstw, które mają tzw. „podczyszczalnie ścieków” (na razie to tylko Colgate-Palmolive).

  Choć procentowo podwyżka ma być najwyższa dla gospodarstw domowych, to i tak skok ma być mniejszy niż wynikałoby to z kosztów. – Prezydent zawnioskował o obniżenie do minimum marży i zastosowaliśmy się do tego – dodaje prezes. Ile w takim razie powinna kosztować woda dla mieszkańców? – 3,17 (netto) dla wszystkich grup taryfowych, gdyby zastosować jednakowe zasady i jednakową marżę – mówił Jacek Sochacki. Dodał także, że w tej chwili najwyższą marżą obciążane są przedsiębiorstwa i na dłuższą metę takiego zróżnicowania nie będzie można utrzymać. Gospodarstwa domowe odbierają najwięcej wody ze wszystkich grup – 1 milion 700 tysięcy m3 rocznie.

  Propozycja nowych taryf (netto):

  Przetwórstwo rolno – spożywcze – 10,25 zł             wzrost o 0,22 zł /  2,19 %

  cena za 1 m3 dostarczonej wody             –   3,65 wzrost o 0,05 zł /   1,39 %

  cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków  –  6,60 zł wzrost o 0,17 zł /   2,64 %

  Produkcyjno – usługowi odbiorcy usług – gr. A –  10,05 zł     wzrost o 0,07 zł /  0,70 %

  cena za 1 m3 dostarczonej wody             –   3,60 zł wzrost o 0,00 zł /   0,00 %

  cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków –   6,45 zł wzrost o 0,07 zł /   1,10 %

  Produkcyjno – usługowi odbiorcy usług – gr. B – 7,90 zł      wzrost o 0,32 zł /  5,52 %

  cena za 1 m3 dostarczonej wody             –   3,20 wzrost o 0,20 zł /   6,67 %

  cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków  –  4,70 zł wzrost o 0,12 zł /   2,62 %

  Produkcyjno – usługowi odbiorcy usług – gr. C – 9,30 zł      nowa grupa taryfowa

  cena za 1 m3 dostarczonej wody             –   3,60

  cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków  –  5,70 zł

  Instytucje użyteczności publicznej –   7,48 zł            wzrost o 0,51 zł /   7,32 %

  cena za 1 m3 dostarczonej wody             –   3,10 wzrost o 0,20 zł /   6,90 %

  cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków  –  4,38 zł wzrost o 0,31 zł /   7,62 %

  Gospodarstwa domowe –   7,34 zł            wzrost o 0,53 zł /   7,78 %

  cena za 1 m3 dostarczonej wody             –   3,08 wzrost o 0,22 zł /   7,70 %

  cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków  –  4,26 zł wzrost o 0,31 zł /   7,85 %

  Opłata stała miesięczna  netto za jeden punkt rozliczeniowy wzrośnie z kwoty 3,60 zł. do 4,15 zł. tj. o 28,57%  i jest jednakowa dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Do stawek netto trzeba doliczyć 8% VAT.

  Jacek Sochacki przekonywał, że nawet po podwyżce woda i ścieki będą w Świdnicy znacznie tańsze niż  w wielu sąsiednich miejscowościach. W Wałbrzychu 1 m3 dla gospodarstw domowych kosztuje 4,31 zł (netto), w Dzierżoniowie 3,21 zł, w Świebodzicach 4,29 zł. Taniej jest w  Strzegomiu – 3 zł i Bolesławcu – 2,64 zł.

  Komisja Rozwoju negatywnie zaopiniowała nową taryfę. Zdaniem zdecydowanej  większości członków komisji podwyżka nadmiernie obciąży budżety mieszkańców. Za tydzień taryfami zajmie się Komisja Budżetu. Ostateczna decyzja należy do Rady Miejskiej.

  asz