Więcej za użytkowanie wieczyste

  1

  Do użytkowników wieczystych 2.380 działek gruntowych roznoszone są informacje o aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Dotyczy to terenów, których właścicielem jest miasto Świdnica. Ostatnia aktualizacja była przeprowadzana w 2003 r., a od tego czasu wartość gruntów diametralnie się zmieniła, stąd potrzeba aktualizacji.

  Co więcej wartość gruntów różni się w zależności od ich lokalizacji. Dlatego np. na os. Młodych 1 m2 gruntu pod garażami w 2003 r. był wart 82 zł za m2, a obecnie 112 zł. Przy ul. Wałbrzyskiej wartość tego gruntu wzrosła z 82 zł do 222 zł za m2. To samo dotyczy terenów mieszkaniowych. Przy ul. Zamenhofa 1 m2. w 2003 r. wart był 64 zł, a w 2011 r. – 83 zł. Większą wartość przedstawiają grunty w ścisłym centrum, gdzie np. przy ul. Pułaskiego 1 m2 kosztował 63 zł, a dziś jest to 285 zł.

  Opłata, którą ponoszą mieszkańcy jest ustalona w aktach notarialnych nabycia gruntów i dla najbardziej typowych form użytkowania wynosi:

  –        dla gruntów pod budownictwem mieszkaniowym 1%;

  –        dla gruntów pod budownictwem usługowym 3%;

  aktualnej ceny gruntów.

  Jak będą kształtowały się opłaty od 2012 r. ilustruje wybrany przykład konkretnego obiektu w konkretnej lokalizacji:

  • jeden z garaży na Os. Młodych np. z 45,56 zł na 64 zł za cały rok,
  • jeden z garaży przy ul. Wałbrzyskiej np. z 46,56 zł na 126,5 zł za cały rok,
  • jedno z mieszkań przy ul. Zamenhofa np. z 20 zł do 26 zł rocznie,
  • jedno z mieszkań przy ul. Pułaskiego np. z 17 zł na 77,65 rocznie.

  Wartość gruntów została oszacowana przez rzeczoznawców. W tym celu w wyłoniona została firma, która podjęła się tego zadania. Operaty dla każdej z 2.380 działek były wykonywane do połowy sierpnia. Później zajęliśmy się przygotowaniem informacji dla mieszkańców, która polega na przesłaniu zawiadomienia wypowiadającego dotychczasową opłatę roczną i ustalającą jej nową wysokość. Z wysyłką musieliśmy się wstrzymać ze względu na zmiany w prawie, które w tym czasie wprowadzili posłowie – mówi Zefiryn Niżyński, kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Świdnicy, który przeprowadza akcję aktualizacji opłat.

  Nowe prawo, obowiązujące od 9 października, zakłada stopniowy wzrost wysokości opłat. Ustawa wprowadza zasadę, że w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość opłaty dotychczasowej, użytkownik wieczysty wnosi w 2012 r. opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

  W związku z tym w przygotowanych wcześniej zawiadomieniach musieliśmy dostawić pieczęć podającą wysokość opłaty rocznej w kolejnych latach 2012, 2013 oraz w 2014 i w latach następnych, kiedy będzie obowiązywać już docelowa, nowa wysokość opłaty rocznej. To może dezorientować część mieszkańców, ale nie ma w tym naszej winy. Wygląda na to, że ustawodawca zapomniał, że wprowadza nowe zasady w trakcie trwania procesu aktualizacji, który musi być zakończony do końca grudnia 2011 roku – dodaje Zefiryn Niżyński.

  Doręczane aktualnie przez pracowników Urzędu Miejskiego i pocztę zawiadomienia zawierają szczegółowe informacje dla użytkowników wieczystych. W przypadku wątpliwości informacje udzielane są pod numerem telefonu 74 856 28 82.

  Stefan Augustyn

  rzecznik prasowy

  Urzędu Miejskiego w Świdnicy

  Poprzedni artykułUl. Leśna. Protest nie pomógł, plan uchwalony [VIDEO]
  Następny artykułMuzyka mistrzów w kościele