Powalcz o stypendium kulturalne

  0

  Każdy, kto ma ciekawy pomysł na przedsięwzięcie w dziedzinie kultury i mieszka w Świdnicy, może powalczyć o środki na ten cel. Można już składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury na rok 2012. W tym roku 7 tysięcy złotych podzielono między 3 osoby. Efekty ich pracy mamy poznać w listopadzie, a będą to m.in. wywiady, wystawa i kalendarz. Teraz otwiera się szansa przed kolejnymi świdniczanami.

  Do 30 listopada można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury. Stypendium przyznaje prezydent Świdnicy. Zgodnie z regulaminem, który zawiera uchwała nr XXIII/308/08 z dnia 10 października 2008 r. oraz nr XLIII/521/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 marca 2010 r. stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

  • wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, opieki nad zabytkami,
  • mieszka w Świdnicy.

  Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie. Formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały (w załączeniu). Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do: podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium; wykonania przyjętego programu stypendium, w szczególności założonego celu, który uwzględnia efekt promocyjny dla miasta; przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z realizacji części lub całości programu stypendium. Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy;

  Wnioski adresowane na Departament Edukacji i Kultury – Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 27, w terminie do dnia 30 listopada.

  Uchwały określające zasady przyznawania stypendiów są do wglądu w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pokój nr 126 (tel.74 856 28 52) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl

  Stefan Augustyn, rzecznik UM Świdnica/opr.asz

  Poprzedni artykułPiech strzela ŁKS-owi
  Następny artykułMKS poległ na Śląsku