Policyjna akcja „Zima”

  7

  Każdego roku odnotowuje się w Polsce przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu.

  Okres zimowy to znaczne spadki temperatury a co za tym idzie zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku. Zagrożenie utraty życia dotyczy także osób nietrzeźwych przebywających w pomieszczeniach opuszczonych, nie ogrzewanych a także na wolnym powietrzu.

  W tym czasie na terenie powiatu świdnickiego prowadzone będą wzmożone kontrole miejsc, w których mogą przebywać takie osoby. Policjanci podejmują działania mające na celu zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom, przede wszystkim:

  * kontrolują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne i samotne, a następnie przekazują informacje w tym zakresie służbom pomocy społecznej i władzom samorządowym,

  * zwracają uwagę na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu i w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, podejmują wobec nich interwencje mające na celu doprowadzenie ich do miejsca zamieszkania lub PDOZ,

  * kontrolują w trakcie służby – zwłaszcza nocnej, dworce, przystanki, ciągi kanalizacyjne, węzły ciepłownicze, opuszczone budynki, ogródki działkowe, pod kątem przebywania tam osób samotnych i bezdomnych, proponując im noclegi oraz posiłki w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach pomocowych.

  Działania te prowadzone są przy współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i placówkami społecznymi, mają charakter „pomocowy”, a nie represyjny, w związku z tym policjanci udzielają wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek pomagającym bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki.

  Katarzyna Czepil

  oficer prasowy KPP w Świdnicy

  Poprzedni artykułInne spojrzenie na „Dziady”
  Następny artykułSpuszczali paliwo z ciężarówek