Mediacje pomogą?

    13

    W najbliższy wtorek, 29 listopada we Wrocławiu przeprowadzone zostaną mediacje pomiędzy Miastem Świdnica i spółką Blackrock Properties dotyczące Zaułka Świętokrzyskiego. Jest to ostatnia próba polubownego zakończenia sporu w sprawie gruntów, na których miała powstać galeria handlowa. Miasto zażądało odkupu.

    Jeśli mediacja się nie powiedzie w ciągu miesiąca, Sąd Okręgowym w Legnicy przeprowadzi postępowanie i wyda wyrok w sprawie odkupienia zaułka przez miasto. Mediacje prowadzić będzie wyznaczona przez sąd mediator  Jolanta Maślikowska. Miasto podczas rozmów reprezentować będą zastępca prezydenta Ireneusz Pałac i radca prawny Jarosław Wasyliszyn.

    O sprawie pisaliśmy   16 listopada “Zaułek Świętokrzyski. Będzie przedsądowa mediacja”.