Leśna i podatki na sesji

  22

  Gorąco zapowiada się zaplanowana na 25 listopada sesja świdnickiej Rady Miejskiej. Pod obrady wraca plan zagospodarowania rejonu ulicy Leśnej, który wzbudził protesty działkowców. Radni będą także ustalać nowe stawki podatków od nieruchomości, środków transportu, nową, wyższą taryfę za wodę i ścieki oraz nowe stawki w strefie płatnego parkowania.

  XII Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się w piątek, 25 listopada 2011 roku o godzinie 11.00.

  PORZĄDEK OBRAD:

  1.      Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

  2.      Przedstawienie porządku XII sesji Rady Miejskiej.

  3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.     Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

  5.      Uchwalenie podatków lokalnych na 2012 rok – (zał. nr 1, proj. XII/: 1, 2, 3).

  6.      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – północ” – (zał. nr 1, proj. XII/4).

  7.      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” – (zał. nr 1, proj. XII/8).

  8.      Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XII/: 5-7, 9-12).

  9.      Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 21.10.2011 r.

  10.  Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

  11.  Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

  12.  Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Uwaga !

  *        Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa

  *        W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku)

  Wykaz projektów uchwał na XII sesję Rady Miejskiej:

  XII/1. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  XII/2. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku
  od nieruchomości.

  XII/3. W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

  XII/4. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy  „Śródmieście – północ”.

  XII/5. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości, w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy.

  XII/6. W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej
  w Świdnicy przy ulicy Traugutta nr 7.

  XII/7. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej
  w Świdnicy przy ulicy Długiej 6 – Trybunalskiej 1.

  XII/8. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”.

  XII/9. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica.

  XII/10. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy  Długiej  21 w Świdnicy.

  XII/11. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy  Kotlarskiej 9 w Świdnicy.

  XII/12. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica.