Dwie akcje dla krwiodawców

  0

  Już 8 i 9 listopada dawcy krwi będą mogli się podzielić najcenniejszym darem życia podczas akcji organizowanych przez KHDK “Kropla Życia” w dwóch świdnickich szkołach ponadgimnazjalnych. Zaproszeni do udziału są nie tylko uczniowie.

  – Serdecznie pragniemy zaprosić wszystkich krwiodawców na nasze dwie listopadowe akcje poboru krwi – zachęca Rafał Klemczak, prezes klubu.

  8 listopada 2011 w Zespole Szkół Ekonomicznych
  ul. Ks. Agnieszki 2, w godzinach: 9:00 – 13:00

  9 listopada 2011 w Zespole Szkół Mechanicznych
  ul. Gen. Wł. Sikorskiego, 41 w godzinach 9:00 – 13:00

  – Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich krwiodawców o liczne przybycie – dodaje prezes. – Apel jest wyjątkowy, ponieważ krwi zaczyna brakować w naszym Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Aktualny stan krwi można śledzić na stronie RCKiK Wałbrzych. Każdy z nas może zostać Honorowym Dawcą Krwi. Do oddania krwi mogą się zgłosić nie tylko krwiodawcy, ale także przyjaciele oraz rodziny dawców. Jeżeli pragniecie pomóc drugiemu człowiekowi, jesteście w wieku pomiędzy 18 a 65 rokiem życia a waga ciała nie jest powyżej 50 kg, nie chorowaliście na żółtaczkę zakaźną, nie jesteście nosicielami wirusa HIV i choroby na AIDS – przyjdźcie podzielić się życiodajnym lekiem.

  Mężczyźni mogą oddawać krew pełną 6 razy w roku, a kobiety 4 razy do roku. Przerwa pomiędzy oddaniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Do oddania krwi należy zgłosić się po lekkim śniadaniu. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości z numerem PESEL.

  Krwiodawca, który honorowo odda krew otrzyma:
  – zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy lub w szkole oraz ekwipunek kaloryczny.