“Debiut Gospodarczy” odwołany!

  24

  Konkurs „Debiut Gospodarczy” nie może dotyczyć tylko mieszkańców miasta, tak wynika z opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym miasto nie może rozstrzygnąć obecnej edycji konkursu.

  Takiej radości młodych świdniczan w tym roku  nie będzie.

  To wielka szkoda, ale dyrektywy unijne są dla nas nieubłagane. Tym samym musimy zrezygnować z głównego założenia konkursu, który polegał na wsparciu dla świdniczan, którzy chcą w naszym mieście rozpocząć działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia, że chcemy pomagać mieszkańcom naszego miasta, co jest dla wszystkich oczywiste. Takie są wytyczne Komisji Europejskiej i pola do dyskusji tu nie ma – mówi Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy.

  „Debiut Gospodarczy” to konkurs, który promował przedsiębiorczość i wspierał ciekawe pomysły. Przez lata taka forma aktywizacji polegała na dofinansowaniu części kosztów inwestycji i wyposażenia stanowisk pracy związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez uczniów oraz absolwentów szkół, a także studentów i absolwentów szkół wyższych oraz pomocy w uruchomieniu działalności gospodarczej. W pierwszej fazie konkursu debiutanci otrzymywali nawet lokale na swoją działalność. Kwotą ponad 190 tys. zł miasto wsparło kilkanaście pomysłów świdniczan. Te zasady muszą być jednak zmienione. Przede wszystkim ograniczenie konkursu do mieszkańców Świdnicy, co spotkało się niedawno z zastrzeżeniami ze strony kontrolera Najwyższej Izby Kontroli, który przedstawił opinię UOKiK-u. Mówi ona, że „(…)Komisja Europejska uznała, że w jej ocenie zamieszczanie w uchwałach gmin postanowień ograniczających udzielanie pomocy w związku z zatrudnieniem osób zameldowanych w danej gminie, stanowi naruszenie zasady swobodnego przepływu pracowników (…)”.

  To zmusiło miasto do odwołania tegorocznej edycji konkursu.

  Uczestnikom konkursu należą się przeprosiny, ale to sytuacja od nas niezależna. Ze względu na to, że konkurs jest ważny dla młodych ludzi i cieszy się sporym zainteresowaniem, planujemy zmienić warunki i uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz ruszyć z nową edycją. Niezależne od nas formalności zajmą kilka miesięcy – dodaje wiceprezydent Skórski.

  Oficjalne pisma zostały rozesłane do uczestników konkursu.

  Stefan Augustyn

  rzecznik prasowy

  UM w Świdnicy

  Debiut Gospodarczy miał sześć edycji. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba chętnych – aż 20 osób. Do podziału na dofinansowanie debiutantów w budżecie miasta zabezpieczono 60 tysięcy złotych.