W Żarowie o szpitalu

  3

  Komisja Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Świdnicy rozmawiała o dalszych planach rozwoju Oddziału Reumatologicznego z Pododdziałem Rehabilitacyjnym działającego w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital w Żarowie. Mówiono o remontach, wyposażeniu w sprzęt i poszerzeniu świadczeń o usługi w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej. Ordynator oddziału przekazała także pozytywne informacje o sytuacji finansowej żarowskiego szpitala.

  foto archiwum

  Rozmowy o przyszłości mieszczącego się w szpitalu w Żarowie oddziału reumatologicznego Komisja Ochrony Zdrowia przeniosła do siedziby placówki. Zanim rozpoczęto obrady, radni obejrzeli szpital i zapoznali się z najnowszymi danymi dotyczącymi sytuacji finansowej oddziału, które przekazała nowa ordynator Dorota Podwórna.

  Rozmawialiśmy o przyszłości szpitala i funkcjonującego tam oddziału reumatologicznego. Przekazano nam informacje dotyczące struktury placówki, składu personelu oraz wyposażenia w sprzęt. Szpital pracuje bardzo dobrze i będziemy szukać możliwości dalszych remontów oraz modernizacji placówki. Ucieszyła nas także stabilna sytuacja finansowa oddziału, który od roku jest już na plusie – mówi wicestarosta Alicja Synowska, odpowiedzialna za sprawy ochrony zdrowia w powiecie.

  Oddział żarowskiego szpitala pracuje w trybie całodobowym, pełni codziennie dyżur lekarski pod telefonem. Aktualnie posiada 35  łóżek w 1, 2, 3 i 4 – osobowych salach chorych. Szpital wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne. Osoby ze schorzeniami reumatologicznymi mają tutaj pełen zakres specjalistycznych usług i fachową pomoc medyczną.

  Ordynator oddziału przedstawiła nam koncepcję dalszego rozwoju placówki w dotychczasowej lokalizacji z planami poszerzenia świadczeń o usługi w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej – relacjonuje Daria Kurek, Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu – Będziemy starali się wesprzeć nasz szpital, aby uzyskać większy kontrakt na rehabilitację. Na ten cel potrzebne będą także dodatkowe pomieszczenia. – dodaje.

  Obecnie szpital ma praktycznie pełne obłożenie. Z danych statystycznych wynika, że bóle kostno-stawowe są zjawiskiem bardzo pospolitym. Stanowią najczęstszą przyczynę zgłaszania się chorych do lekarzy. Dotyczą mniej więcej 30% populacji. Potrzeba dalszego rozwoju działającego w ramach „Latawca” żarowskiego oddziału reumatologicznego jest więc bardzo potrzebna. Są plany, aby samorządy wspólnie z powiatem wsparły placówkę w staraniach o zwiększenie kontraktu z NFZ na rehabilitację ambulatoryjną.

  Monika Żmijewska

  Starostwo Powiatowe w Świdnicy