Program do konsultacji

    1

    Od 15 do 24 października potrwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2012 r.”

    Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy – Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 126

    lub mailowo na adres: j.trojan-skala@um.swidnica.pl, w terminie do 24 października.

    Projekt programu zamieszczony został na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swidnica.pl) oraz na stronie internetowej miasta (www.um.swidnica.pl) w zakładce (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 108).