Poszukiwani opiekunowie

  0

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

  Do podstawowych zadań opiekuna należy sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, ponieważ osoba ubezwłasnowolniona według prawa nie może wykonywać żadnych czynności prawnych. Taka osoba nie może m. in. podarować lub sprzedać swojego majątku albo jego części, nie może niczego wartościowego kupić, wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może np. przyjąć darowizny lub sporządzić testament. W jej imieniu tylko opiekun może dokonać czynności, które odniosą ważne skutki prawne.
  Dodatkowo osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może sama ani przez przedstawiciela zawrzeć małżeństwa, uznać dziecka, sporządzić lub odwołać testamentu. Taka osoba samodzielnie może dokonać jedynie czynności, które są określane w ustawie jako drobne, bieżące sprawy życia codziennego. Będą to np. drobne zakupy, korzystanie z drobnych usług np. fryzjera.

  Obowiązujące przepisy pozwalają na wynagradzania opiekunów prawnych wyznaczonych przez sąd opiekuńczy. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd.

  Więcej informacji:

  • Dorota Szyłobryt – kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej
   tel. (74) 853-81-44 (poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30)
   e-mail: [email protected]
  • Piotr Sosiński – radca prawny
   tel. (74) 853-71-39, 852-13-27 wew. 31 (w poniedziałki i środy, godz. 9.00-13.00)
   e-mail: [email protected]