Jak reklamować żywność?

  0

  Sprzedawca odpowiada za zgodność sprzedanego towaru żywnościowego z umową  do upływu daty minimalnej trwałości lub terminu jego przydatności do spożycia. Jeśli konsument składa reklamację towaru paczkowanego, którego termin przydatności do spożycia upłynął, jego reklamacja prawdopodobnie nie będzie uwzględniona.

  Równocześnie konsument nie może skutecznie złożyć reklamacji, gdy od otwarcia opakowania reklamowanego towaru paczkowanego upłynęło więcej niż 3 dni, a więc jak najbardziej zgodne z prawem jest pytanie ze strony sprzedawcy, kiedy (ile dni wcześniej) konsument stwierdził niezgodność towaru z umową oraz kiedy otworzył opakowanie danego towaru.

  Reklamowane mogą być także towary sprzedawane luzem, odmierzane w miejscu zakupu lub dostarczane do miejsca zamieszkania kupującego. W takim przypadku konsument musi zawiadomić sprzedawcę o wykrytej niezgodności towaru z umową w ciągu 3 dni  od sprzedaży lub otrzymania towaru.

  Jeżeli od strony formalnej reklamacja złożona jest prawidłowo (konsument dotrzymał wszystkich terminów), sprzedawca ocenia jej zasadność, a więc czy reklamowany towar  jest faktycznie niezgodny z umową.

  Niezgodność z umową może wynikać z faktu, że towar nie ma cech, o których mowa jest na etykiecie lub w reklamie ( np. produkt '0 kalorii’ zawiera tłuszcz lub cukier ) lub o których sprzedawca ustnie zapewniał konsumenta (śmietana miała być słodka i nadawać się do ubicia, a okazało się, że jest kwaśna i nie można jej użyć do tego celu).

  Zdarza się także, że towar żywnościowy jest zepsuty. Nawet jeśli nie jest to bezpośrednio winą sprzedawcy, ale wynika np. z błędów w transporcie, to sprzedawca odpowiada przed konsumentem, bo tylko z nim konsument zawierał umowę. Oczywiście po zaspokojeniu roszczeń konsumenta, wynikających z uwzględnionej reklamacji, sprzedawca może dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, jeżeli to ich działania lub zaniedbania doprowadziły do niezgodności towaru  z umową.

  Konsument składając reklamację powinien określić, w jaki sposób reklamacja powinna być załatwiona. W przypadku towarów żywnościowych zwykle nie może to być  naprawa, więc żądaniem uprawnionym i właściwym jest wymiana towaru niezgodnego  z umową na nowy. Gdyby jednak takie żądanie nie mogło być spełnione przez sprzedawcę w odpowiednim czasie (np. brak towaru) lub narażałoby kupującego na znaczne niedogodności (reklamowany towar był przeznaczony na imprezę towarzyską, która odbyła się poprzedniego dnia i teraz już konsumentowi nie jest potrzebny), konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

  Informacje przekazuje:

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdnicy

  Poprzedni artykułWyścig o 9 mandatów na finiszu
  Następny artykułPolecamy: Milan Kundera „ Nieznośna lekkość bytu”