Dyrektor pogotowia odwołany

  19

  Zarząd powiatu na dzisiejszym posiedzeniu zdecydował o odwołaniu z funkcji dotychczasowego dyrektora SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy – Zbigniewa Kołodziejczyka. Powodem tej decyzji jest prawomocny wyrok, o którym dyrektor nie powiadomił zarządu powiatu. Obowiązki Zbigniewa Kołodziejczyka przejmie jego zastępca – Tomasz Derej. Zmiany te w żadnym stopniu nie wpłyną na pracę pogotowia.

  Zarząd uzasadniając swoją decyzję stwierdził, że tą ważną, strategiczną z punktu widzenia interesów mieszkańców placówką nie może kierować osoba z prawomocnym wyrokiem. – Podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na informację uzyskaną z KRK o prawomocnym wyroku skazującym dyrektora za przestępstwo popełnione umyślnie, co zgodnie z przepisami prawa uniemożliwia dalsze pełnienie przez niego funkcji dyrektora powiatowej placówki – potwierdza wicestarosta Alicja Synowska.

  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wyraźnie wskazuje, że wyrok został wydany przez sąd 11 grudnia 2009 r. Uprawomocnienie orzeczenia nastąpiło 5 lutego 2010 roku. Zarząd powiatu otrzymując taką informację, musiał zgodnie z przepisami prawa w trybie natychmiastowym podjąć uchwałę o odwołaniu dyrektora.

  Zatajanie takich informacji uważam za naganne. Tym bardziej, że wielokrotnie pytałam dyrektora o tę sprawę. Za każdym razem informowano mnie, że wszystko jest w porządku. W związku z wątpliwościami wystąpiłam do Krajowego Rejestru Karnego, skąd otrzymałam informację, że jednak dyrektor jest karany, a wyrok już dawno się uprawomocnił – mówi wicestarosta Alicja Synowska, która odpowiada za sprawy ochrony zdrowia w powiecie. – Zawsze uważam, że należy mówić prawdę. Lepsza jest najgorsza prawda niż najlepsze kłamstwo – dodaje.

  Kto będzie nowym szefem pogotowia, na razie nie wiadomo. Wszystko rozstrzygnie ogłoszony w najbliższym czasie konkurs na to stanowisko. Do czasu wyboru dyrektora, jego obowiązki pełnić będzie Tomasz Derej, dotychczasowy zastępca dyrektora. Zmiany te nie wpływają na pracę pogotowia, które pracuje tak jak do tej pory ratując zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu.

  Monika Żmijewska
  rzecznik prasowy starostwa

  Wyrok skazujący Zbigniewa Kołodziejczyka na karę więzienia w zawieszeniu wydał Sąd Rejonowy w Oleśnicy. Sprawa związana była z wykonywaną wówczas przez dyrektora pracą lekarza. W Sądzie Rejonowym w Świdnicy toczy się inny proces, związany z wykonywaniem przez niego pracy lekarza w stacji pogotowia w Świebodzicach. Od lipca były już dyrektor przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jego obowiązki przejął wówczas Zbigniew Okarmus, dyrektor wydziału zdrowia świdnickiego starostwa. Ze względu na zły stan zdrowia zrezygnował. Po chorobie Zbigniew Okarmus będzie nadal dyrektorem wydziału zdrowia.

  Poprzedni artykułOba pomosty do remontu
  Następny artykułKupowali tam, gdzie Breivik