Zestaw 2011 – wyniki

    1

    Dwieście dziewięćdziesiąt jeden zestawów nadesłano na XVII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Zestaw 2011. Jury w składzie Andrzej Protasiuk, Kama Karst i Maciej Hnatiuk do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 42 zestawy – 25 z fotografii reportażowej i 17 z fotografii poszukującej.

    Jedna z nagrodzonych prac Yuria Dyachyshyna

    Yuri Dyachyshyn z Lwowa to zdobywca pierwszego miejsca w dziele fotografii reportażowej. Yuri, mieszkaniec Lwowa już trzeci rok z rzędu nie ma sobie równych. Na konkurs nadesłał 6 zestawów i jury postanowiło nagrodzić Ukraińca za całość prac. W dziale fotografii reportażowej przyznano także dwa równorzędne wyróżnienia. Zdobyli je Krzysztof Orłowski ze Strzegomia za zestaw “Prowincja” i Tomasz Taracha z Kwidzyna za zestaw”Jestem”. W dziele fotografii poszukującej pierwsze miejsce zajęła Beata Podwysocka z Olsztyna za zestaw “Faktury i struktury”. Zestaw Imponderabilia Lidii Beaty Barej z Wałcza zajął drugie miejsce.

    Wernisaż wystawy pokonkursowej zaplanowano na 23 września na godzinę 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Franciszkańska 18.