Ważne dla wyborców

  0

  W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 roku Prezydent Świdnicy informuje:

  1.     Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Miasto Świdnica ma prawo uzyskania informacji o:

  • właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
  • lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania,
  • warunkach dopisania do spisu wyborców w obwodzie przez siebie wybranym spośród tych obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
  • terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
  • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
  • warunkach oraz formach głosowania.

  Uzyskanie powyższych informacji możliwe jest po uprzednim podaniu przez wyborcę nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

  2.     W terminie do dnia 19 września 2011 r. wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a; w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

  3.     W terminie do dnia 26 września 2011 r. wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz zamiarze głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,

  4.     W terminie do dnia 29 września 2011 r. wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Świdnicy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

  5.     W terminie do dnia 4 października 2011 r. wyborca przebywający czasowo w Świdnicy lub nigdzie niezamieszkały może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

  6.     W terminie do dnia 7 października 2011 r. wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawo do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

  Szczegółowe informacje w sprawach wyborczych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 10 albo pod nr telefonów 74 856 28 20, 74 856 28 21, w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku, a także w formie elektronicznej – adresy e-mail [email protected], [email protected]. Istnieje również możliwość korzystania z internetowych portali informacyjnych www.pkw.gov.pl i www.swidnica.bip-gov.info.pl.

  Poprzedni artykułPobili i okradli znajomego
  Następny artykułPijany weekend na drogach