Umowa studenta z uczelnią

  0

  Od 1 października warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne musi określać umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej. Taki wymóg wprowadza ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Oznacza to, że wszystkie uczelnie – i publiczne, i niepubliczne – muszą podpisywać umowy z wszystkimi studentami. Teraz jedynie ze studentami zaocznymi i wieczorowymi. Szkoła nie będzie mogła żądać opłat innych niż wskazane w umowie.

  Studia stacjonarne są tylko pozornie bezpłatne. Uczelnia może żądać opłat m. in. za powtarzanie zajęć, zajęcia nieobjęte planem studiów, prowadzenie studiów w języku obcym czy kursy dokształcające.

  Pierwszego dnia roku akademickiego student musi wiedzieć, za co i ile może zapłacić. Dlatego umowy ze studentami uczelnie powinny podpisać już od października.

  Poza umowami uczelnie muszą do końca września m. in. zmienić statuty, regulaminy studiów, regulaminy przyznawania pomocy materialnej.

  Jak podważyć zakazane klauzule?

  Jeżeli student podejrzewa, że umowa zawiera zakazane klauzule, powinien powiadomić rektora i poprosić o zmianę jej treści. Wykaz klauzul dostępny jest na stronie www.uokik.gov.pl. Gdy szkoła nie chce usunąć niedozwolonych zapisów, można się zwrócić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeśli umowa stanowi wzorzec i jest podpisywana ze wszystkimi studentami. Urząd może skontrolować szkołę i ukarać ją finansowo. W sprawach indywidualnych bezpłatnej pomocy prawnej udzielają miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów lub organizacje konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) oraz rzecznik praw studenta.

  Informację przekazuje:

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  w Świdnicy

  Poprzedni artykułŚcieżka zdrowia: Mammografia
  Następny artykułPolecamy: „Udręka i ekstaza” Irving Stone