Pracuj na swoim

  0

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach zaprasza mieszkańców Świebodzic i wszystkie osoby zainteresowane i chętne do stworzenia własnych miejsc pracy na spotkanie związane z założeniem spółdzielni socjalnej.

  – Celem tego spotkania jest przygotowanie grupy docelowej do samodzielnego działania na rynku pracy, a w szczególności do założenia spółdzielni socjalnej – mówi Dorota Rychlik, odpowiedzialna za prowadzenie tego projektu. – Informacje, jakie będzie można uzyskać w trakcie spotkania umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności w prowadzeniu spółdzielni socjalnej, założenie tego rodzaju działalności gospodarczej i wzrost liczby miejsc pracy w formie samozatrudnienia.

  Spółdzielnia socjalna – jest to forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom, którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.

  Instytucja spółdzielni socjalnej została w Polsce wprowadzona Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001), która odpowiednio znowelizowała ustawę z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zmianami).

  Spotkanie odbędzie się 4 października o godz. 9.00 w OPS, pok. nr 13.

  Więcej informacji: Dorota Rychlik, tel. 74 666 99 28, pok. nr 4