Powiat wyemitował pierwsze obligacje

  3

  W kwietniu tego roku Rada Powiatu Świdnickiego podjęła decyzję o emisji obligacji z 3-letnią karencją spłaty. Wyemitowano już kilka serii obligacji na kwotę nieco ponad 34 mln zł. Obligacje mają dać w sumie 56 milionów 720 tysięcy złotych na pokrycie prawie całości z dotychczasowego zadłużenia powiatu. Emisję obsługuje wyłoniony w przetargu Nordea Bank Polski SA.

  Obligacje komunalne dla samorządów to nowatorskie i ciekawe rozwiązanie, z którego postanowił skorzystać powiat świdnicki. Wieloletnie, duże inwestycje realizowane z powiatowego budżetu – budowa drogi tzw. autostradowego łącznika, zakończenie budowy szpitala Latawiec i przenosiny starej bazy z ul. Westerplatte na Leśną, budowa szkoły specjalnej i duże pieniądze przeznaczane w ciągu ostatnich 6 lat na remonty dróg powiatowych – wszystko to z roku na rok obciążało finanse powiatu. Kumulacja długu powiatu w połączeniu z nowymi przepisami związanymi z niekorzystną zmianą wskaźnika zadłużenia samorządów spowodowała, że Zarząd musiał szukać alternatywnych dla kredytu źródeł sfinansowania długu powiatu.

  Mając na uwadze stan zadłużenia naszego powiatu w związku z zaciągniętymi kredytami, który na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowił kwotę 57.461.412 zł (wskaźnik zadłużenia wyniósł 45,51 %) oraz zobowiązania wynikające z umów kredytowych i umów na realizację inwestycji wieloletnich zaszła konieczność restrukturyzacji długu wyjaśnia starosta świdnicki Zygmunt Worsa.Emisja obligacji pozwala nam na spłatę wszystkich zobowiązań z ubiegłych lat i złapanie trochę oddechu, a także umożliwia  zbilansowanie budżetu. Emisja obligacji komunalnych jest alternatywną do kredytu formą finansowania. W kwietniu br. Rada Powiatu wyraziła zgodę na emisję. Od tego czasu wyemitowano już kilka serii obligacji.

  W dniu 19 maja br. zawarliśmy umowę z Nordea Bank Polski SA. na emisję obligacji. Na tą chwilę wyemitowaliśmy już kilka serii obligacji na łączną kwotę 34 mln 28 tys. zł. Środki te posłużyły do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – informuje skarbnik powiatu Eliza Stawarz.

  Emisja obligacji nastąpiła poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. Jest to tzw. emisja niepubliczna. Oznacza to, że nie wszyscy mogą obligacje kupić. Wartość jednej nie przekracza 1000 zł. Okres emisji obligacji może wynosić nawet 15 lat. Te powiatu świdnickiego wydłużają termin spłaty zadłużenia w okresie 13 lat. Koszt obsługi emisji to 29 194 797,20 zł. Wykup obligacji zacznie się w czwartym roku od emisji.

  Monika Żmijewska

  Poprzedni artykułUkradł blokadę z koła
  Następny artykułStraciła prawie 5 tysięcy