Zarząd powiatu z absolutorium

  7

  Przy poparciu 20 radnych zarząd powiatu świdnickiego uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu w 2010 roku. Jednak sposób, w jaki głosowano podczas dzisiejszej sesji, może się wydawać co najmniej skomplikowany. Samorządowcy głosowali bowiem w sprawie nieudzielania absolutorium, a jego udzielenie jest wynikiem sprzeciwu większości.

  Powodem takiej właśnie procedury był wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o nieudzielanie absolutorium. Powodów w uzasadnieniu wskazano kilka, najważniejsze to słabe wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, a także złamanie dyscypliny budżetowej oraz zaciągnięcie kredytu wyższego niż rada wyraziła zgodę.

  Budżet przewidywał przychody w wysokości ponad 180 milionów złotych, tymczasem realizacja sięgnęła niewiele ponad 126 milionów, czyli plan został wykonany w 69,87%. Wydatki miały osiągnąć 202 miliony, a faktycznie osiągnęły 141 milionów. Komisja uznała, że winne jest niezrealizowanie w planowanym zakresie inwestycji budowy tzw. łącznika autostradowego. Jednocześnie ten sam argument dla starosty Zygmunta Worsy był Głowna linią obrony tak niskiego poziomu wykonania budżetu. Tłumaczył, że większość prac i płatności realizowana była dopiero w tym roku. Wielu radnych stanęło w obronie starosty i zarządu. Kluby Wspólnoty Samorządowej i Razem jednoznacznie poparły zarząd, kategorycznie przeciw były SLD i PiS. Radny Ryszard Kuc znów ponowił obawy o prowadzenie powiatu do utraty płynności finansowej. Inni wskazywali, że kłopotów można było uniknąć, korygując budżet tuż przed końcem 2010 roku, po wyborach samorządowych.

  Identyczne jak Komisja Rewizyjna uwagi do wykonania budżetu miała Regionalna Izba Obrachunkowa, której dwie opinie wydają się pozostawać ze sobą w sprzeczności. Z jednej strony pozytywnie zaopiniowała owo wykonanie (z uwagami), z drugiej – pozytywnie zaopiniowała także wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielanie absolutorium (choć także z uwagami).

  Ostatecznie radni w głosowaniu imiennym udzielili absolutorium. Za nieudzielaniem  było 5 radnych, wstrzymało się 3.

  asz

  Poprzedni artykułŁącznik. A jednak się buduje…[FOTO/VIDEO]
  Następny artykułDrożeją bilety MPK