List złożony, 29 czerwca spotkanie

  17

  W Kancelarii Premiera RP oraz na ręce szefowej gabinetu politycznego Ministra Gospodarki w środę, 15 czerwca złożony został apel samorządowców z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Wielkopolski. Interwencja prezydentów, burmistrzów i wójtów ma związek z nagłą zmianą zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

  Zwracamy się do Pana ze stanowczą prośbą o osobiste zainteresowanie oraz interwencję w sprawie zmiany zarządu (…). Z woli Ministra Gospodarki menedżerowie, przez minionych kilkanaście lat osiągający wyśmienite rezultaty, zastąpieni zostali przez osoby, których dokonania w sferze działalności gospodarczej są całkowicie nieznane” – napisali samorządowcy do Premiera RP, Donalda Tuska.

  Stanowisko to powstało w wyniku wtorkowego, 14 czerwca, spotkania przedstawicieli ponad 30 samorządów w Świdnicy, na których terenie działają podstrefy WSSE „Invest-Park”. Apel samorządowców w Warszawie złożył prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek. Wynikiem rozmów prezydenta Murdzka z Agnieszką Sędrowską, szefową gabinetu politycznego Ministra Gospodarki jest spotkanie przedstawicieli samorządów z wicepremierem, ministrem gospodarki, Waldemarem Pawlakiem, zaplanowane na 29 czerwca.

  Pełna treść listu do Premiera wraz z listą sygnatariuszy poniżej.

  Szanowny Pan

  Donald Tusk

  Premier Rządu

  Rzeczypospolitej Polskiej

  Szanowny Panie Premierze,

  Zwracamy się do Pana ze stanowczą prośbą o osobiste zainteresowanie oraz interwencję w sprawie zmiany zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” dokonanej podczas walnego zgromadzenia spółki w dniu 10 czerwca 2011 r. Z woli Ministra Gospodarki menedżerowie, przez minionych kilkanaście lat osiągający wyśmienite rezultaty, zastąpieni zostali przez osoby, których dokonania w sferze działalności gospodarczej są całkowicie nieznane. Ponadto nowe kierownictwo spółki nie posiada żadnego doświadczenia w kontaktach z inwestorami. Dlatego bardzo trudno jest nam uwierzyć, że nowy zarząd będzie skuteczniej niż dotychczasowy kierować rozwojem wałbrzyskiej strefy.

  Szanowny Panie Premierze,

  Społeczności lokalne tworzące 40 podstref WSSE „INVEST-PARK” wiążą
  z jej działalnością ogromne nadzieje i oczekiwania. Są one uzasadnione, biorąc pod uwagę, że w budowę już istniejących fabryk zainwestowano 12 mld zł i zatrudniają one ponad 30 tys. pracowników. Wiemy, że w decydującą fazę wkroczyły negocjacje z kolejnymi, bardzo znaczącymi koncernami o światowej renomie. Jesteśmy przekonani, że kwalifikacje i doświadczenie kadry WSSE „INVEST-PARK” konsekwentnie prowadzącej spółkę od 1997 roku, są podstawowym źródłem dotychczasowych i warunkiem przyszłych sukcesów.

  Szanowny Panie Premierze,

  Podczas odbytego w maju II Kongresu Regionów samorządowcy z całej Polski podpisali Kartę Świdnicką. Jej pierwszą zasadą sformułowaną przez sygnatariuszy jest zasada partycypacji. Rozumiemy ją, jako możliwość współudziału w decydowaniu
  o ważnych sprawach nas dotyczących. Niestety wydarzenia ubiegłego piątku potwierdzają, że bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia, aby samorząd terytorialny był poważnie traktowany przez władzę centralną.

  Doskonale rozumiemy, że funkcjonowanie specjalnych stref gospodarczych jest instrumentem polityki państwa, a przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki mają decydujący głos podczas walnych zgromadzeń spółek. Zwracamy jednak uwagę, że samorządy lokalne są pełnoprawnymi udziałowcami WSSE „INVEST-PARK”.
  W kolejnych latach poniosły one ogromne nakłady na budowę infrastruktury koniecznej dla funkcjonowania strefy oraz przekazały grunty na cele inwestycyjne. Dlatego mamy uzasadnione powody dla wyrażania swej troski o przyszłość spółki. Zwłaszcza w sytuacji, gdy bez żadnych istotnych merytorycznych powodów całkowicie zaskakuje się nas nieuzasadnionymi zmianami personalnymi w zarządzie.

  Szanowny Panie Premierze,

  Bardzo liczymy na Pana zaangażowanie w rozwiązanie powstałego problemu. Szczególnie w obliczu ciągle trwającego światowego kryzysu gospodarczego Polska nie może sobie pozwolić na niewykorzystanie wszystkich swych atutów. Jednym
  z nich są znakomicie przygotowani do pełnienia dotychczasowych ról pracownicy WSSE „INVEST-PARK”, którzy swą pracą przez lata zdobywali rzecz bezcenną
  w kontaktach z biznesem – zaufanie inwestorów. Także wszystkie poprzednie rządy, reprezentujące przecież bardzo różne opcje polityczne, ceniły umiejętności
  i dostrzegały osiągnięcia zarządu strefy. Znamienny jest fakt, że pod względem rezultatów swej pracy WSSE „INVEST-PARK” oceniany jest przez ekspertów, jako strefa trzecia w Europie i siedemnasta na świecie.

  Dla powodzenia działalności spółki równie ważna jest determinacja
  i zaangażowanie lokalnych samorządów żywotnie zainteresowanych znakomitym funkcjonowaniem strefy. Nasza ocena zarządu kierowanego przez pana Mirosława Grebera jest bardzo wysoka. Z tego względu oczekujemy, że zaistniała sytuacja zostanie powtórnie przeanalizowana przez Ministra Gospodarki, a podjęte decyzje dotyczące składu zarządu spółki zostaną zmienione. Taki bieg zdarzeń świadczyłby
  o prawdziwej odpowiedzialności kierowanego przez Pana Rządu RP za rozwój gospodarczy kraju oraz rzeczywistej gotowości partnerskiego traktowania społeczności lokalnych.

  Z poważaniem

  W imieniu prezydentów, burmistrzów i wójtów

  Wojciech Murdzek

  Prezydent Miasta Świdnicy

  Do wiadomości:

  Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

  Sygnatariusze listu:

  1. Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman
  2. Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz
  3. Zastępca Burmistrza Miasta Bielawy Andrzej Hordyj
  4. Burmistrz Miasta Bystrzyca Kłodzka Renata Surma
  5. Burmistrz Miasta Dzierżoniów Marek Piorun
  6. Sekretarz Miasta i Gminy Góra Tadeusz Otto
  7. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Piotr Stajszczyk
  8. Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kluczborku Edward Kłosowski
  9. Burmistrz Miasta Kłodzko Bogusław Szpytma
  10. Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński
  11. Burmistrz Miasta Nysa Jolanta Barska
  12. Burmistrz Miasta Oława Franciszek Październik
  13. Burmistrz Miasta Prudnika Franciszek Fejdych
  14. Burmistrz Miasta Strzegom Zbigniew Suchyta
  15. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelina Artur Gulczyński
  16. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Syców Robert Malecki
  17. Burmistrz Miasta Śrem Adam Lewandowski
  18. Sekretarz Miasta Świebodzice Anna Żygadło
  19. Burmistrz Miasta Wiązów Henryk Ożarowski
  20. Burmistrz Miasta Wrześni Tomasz Kałużny
  21. Burmistrz Żarowa Leszek Michalak
  22. Zastępca Wójta Gminy Długołęka Dariusz Jedynak
  23. Zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda Iwona Sudoł
  24. Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
  25. Zastępca Wójta Gminy Świdnica Zbigniew Kanicki
  Poprzedni artykułPiS zbiera podpisy
  Następny artykułJest klub – będzie pole